MasterSeal 555 - Lớp vữa xi-măng polyme chống thấm, đàn hồi

Tên cũ: Masterseal 555

Ứng dụng MasterSeal 555 cho những mục đích nào?

MasterSeal 555 được khuyên sử dụng như một màng chống thấm dưới bê tông, vữa, gạch, v.v. Nó cũng thích hợp đ63 làm lớp phủ chống thấm cho các kết cấu bê tông.

Điều gì tạo nên sự độc đáo cho MasterSeal 555?

MasterSeal 555 đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần sản phẩm chống thấm gốc xi măng với khả năng chịu được các vết nứt.

Những lợi ích gì từ MasterSeal 555?

  • Đàn hồi - Chịu được các vết nứt tới 2mm đối với các chuyển động thông thường.
  • Thẩm thấu hơi nước - Cho phép bề mặt thoát hơi nước, ngăn ngừa áp lực do sự tích tụ hơi nước.

MasterSeal 530 - Lớp quét chống thấm thẩm thấu cho bê tông và vữa

MasterSeal 540 - Lớp vữa xi-măng polyme chống thấm, đàn hồi

MasterSeal 555

MasterSeal 583

MasterSeal 590 - vữa cứng nhanh để chặn nước rò rỉ trong bê tông và vữa

MasterSeal HLM 5000R - Màng chống thấm đàn hồi, thi công bằng phương pháp lỏng và nguội

Tải xuống

Method of Statement MasterSeal 555

pdf (270,35 Kb)

Technical Datasheet MasterSeal 555

pdf (54,07 Kb)