Disclaimer

  1. Deze website wordt door BASF beheerd en alle rechten met betrekking hiertoe zijn eigendom van en gereserveerd door BASF.
  2. De website en de software die op deze website beschikbaar zijn, worden ‘as is’ aan de gebruiker ter beschikking gesteld, zonder enige garantie of waarborg en zonder enige aansprakelijkheid in de ruimste zin zoals onder de geldende wetgeving is toegestaan. Behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag zal BASF niet aansprakelijk zijn voor alle schade die is ontstaan uit of in verband met het gebruik van de website. BASF is in geen geval verantwoordelijk en wijst elke claim van aansprakelijkheid af voor alle indirecte, incidentele, gevolg- en speciale schade die is ontstaan door of in verband met het gebruik van deze website.
  3. Alle productinformatie en andere informatie die op de website wordt gepubliceerd, worden door BASF naar eer en geweten gegeven. Al deze informatie zal, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, geen enkele garanties of waarborgen, of aansprakelijkheid van BASF creëren en zal de gebruiker niet ontslaan van het recht om eigen onderzoeken en testen uit te voeren.
  4. Behalve tenzij anders specifiek schriftelijk wordt aangegeven, worden de algemene verkoopvoorwaarden van BASF niet gewijzigd door de website, de inhoud van de website, materialen en informatie.
  5. Zonder enige aansprakelijkheid kan BASF zonder kennisgeving vooraf en volledig naar eigen inzicht de volledige website of delen daarvan aanpassen en/of stopzetten, waarbij BASF geen enkele verantwoordelijkheid heeft om de website bij te werken.
  6. Links naar websites van derde partijen ("Hyperlinks") vormen geen aanbeveling van dergelijke websites van derde partijen door BASF en BASF is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of de inhoud van die websites. De hyperlinks naar deze websites zijn voor gebruik op eigen risico van de gebruiker.
  7. Alle claims of rechtszaken met betrekking tot de website of het gebruik ervan worden afgehandeld en geïnterpreteerd door de Duitse wetgeving, met uitzondering van conflicten van wetbeginselen.