MasterAir 100: luchtbelvormer voor mortel- en betonspecie

Wat is MasterAir 100? 

 • MasterAir 100 is speciaal ontworpen voor vorst- en dooizoutbestendig beton. 
 • MasterAir 100 is een vloeibare hulpstof voor luchtbelvorming in beton.
 • Het verleent aan het beton een extra bescherming omdat het een ultrastabiel luchtbellensysteem ontwikkelt waarvan de luchtbellen gelijkmatig verdeeld zijn.
 • Dit luchtbellensysteem is zeer geschikt voor betonsamenstellingen die niet of nauwelijks ontvankelijk zijn voor de toevoeging van luchtbelvormers, zelfs met lagere doseringen dan die worden gehanteerd bij standaard luchtbelvormers.
 • MasterAir 100 luchtbelvormer heeft een concentratie van 12,5% en  is chloridevrij en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 5 “luchtbelvormers”.

Waar wordt luchtbelvormer MasterAir 100 toegepast?

MasterAir 100 is geschikt voor alle betontoepassingen; ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, die onderhevig zijn aan vries- en dooicycli. MasterAir 100 is aanbevolen voor de volgende werken:

 • stuwdammen en waterbouwkundige werken,
 • wegen, autowegen en kunstwerken,
 • haven- en dokwerken,
 • reservoirs, spaarbekkens en watertorens,
 • parkings, parkeergarages,
 • start- en landingsbanen van vliegtuigen,
 • opslagvloeren.

Welke voordelen biedt MasterAir 100?

Betonspecie verwerkt met de luchtbelvormer MasterAir 100 krijgt een stabiele inbreng van luchtbellen en resulteert in:

 • betere afwerking van het oppervlak,
 • betere plasticiteit en verwerkbaarheid,
 • verminderde kans op ontmenging en waterafscheiding.

Verhard beton verwerkt met de luchtbelvormer MasterAir 100 verbetert de bestendigheid tegen vries- en dooicycli en verbetert de weerstand tegen dooizouten. Daarnaast zijn er nog de volgende voordelen:

 • verminderde permeabiliteit, dus hogere waterdichtheid,
 • verminderde kans op scheurvorming,
 • verbeterde en gelijkmatige verdeling van luchtbellen in het beton (air void system).

Wat is de correcte dosering van MasterAir 100 als luchtbelvormer? 

 • MasterAir 100 heeft een doseringsbereik van 10 tot 260 g per 100 kg cement / bindmiddel.
 • MasterAir 100 heeft het meeste effect indien het gedoseerd wordt nadat het water geheel of gedeeltelijk is toegevoegd aan de overige componenten van de betonspecie.

Direct contact

Peter Michels

Business Manager Admixture Systems

+31622523788

Downloads

BENOR_2020_MasterAir_100 Luchtbelvormer

pdf (1,17 Mb)

EPD verklaring 2016 Luchtbelvormer: MasterAir 100con 12,5%: luchtbelvormer voor mortel- en betonspecie

pdf (51,37 Kb)

KOMO 1502-L-20_1 productcertificaat luchtbelvormers (7-2020)

pdf (193,96 Kb)