MasterAir 110: luchtbelvormer voor mortel- en betonspecie

Wat is MasterAir 110 ?

 • is speciaal ontworpen voor vorst- en dooizoutbestendig beton.
 • is een vloeibare hulpstof voor luchtbelvorming in beton.
 • heeft een concentratie van 1 % en is chloridevrij.
 • is BENOR en KOMO gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 5 “luchtbelvormers”.

Het verleent aan het beton een extra bescherming omdat het een ultrastabiel luchtbellen systeem ontwikkelt waarvan de luchtbellen gelijkmatig verdeeld zijn. Dit luchtbellensysteem is zeer geschikt voor betonsamenstellingen die niet of nauwelijks ontvankelijk zijn voor de toevoeging van luchtbelvormers, zelfs met lagere doseringen dan die worden gehanteerd bij standaard luchtbelvormers.

Waar kan MasterAir 110 worden toegepast?

 • is geschikt voor alle betontoepassingen; ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, die onderhevig zijn aan vries- en dooicycli.

MasterAir 110 luchtbelvormer is aanbevolen voor de volgende werken:

 • stuwdammen en waterbouwkundige werken,
 • wegen, autowegen en kunstwerken,
 • haven- en dokwerken,
 • reservoirs, spaarbekkens en watertorens,
 • parkings, parkeergarages,
 • start- en landingsbanen van vliegtuigen,
 • opslagvloeren.

Welke voordelen kunt u behalen met MasterAir 110?

Betonspecie:

 • stabiele inbreng van luchtbellen,
 • betere afwerking van het oppervlak,
 • betere plasticiteit en verwerkbaarheid,
 • verminderde kans op ontmenging en waterafscheiding.

Verhard beton:

 • verbeterde bestendigheid tegen vries- en dooicycli,
 • betere weerstand tegen dooizouten,
 • verminderde permeabiliteit, dus hogere waterdichtheid,
 • verminderde kans op scheurvorming,
 • verbeterde en gelijkmatige verdeling van luchtbellen in het beton (air void system).

Downloads

BENOR_2020_MasterAir_110 Luchtbelvormer

pdf (1,17 Mb)

KOMO 1502-16-L productcertificaat luchtbelvormers

pdf (166,10 Kb)

MasterAir 110 technisch datablad (12-2019)

pdf (55,18 Kb)