MasterLife SRA 833

Plastificerende hulpstof voor cementgebonden mortel en beton met krimpcompenserende nevenwerking PL EN 934-2 : T2

Wat is MasterLife SRA 833 ?

MasterLife SRA 833 is een plastificeerder/waterreduceerder voor betonspecie op basis van polycarboxylaat ether. Daarnaast vermindert de verhardingskrimp van jong beton waardoor er minder kans op scheurvorming is tijdens het verhardingsproces.

Waar kan MasterLife SRA 833 worden toegepast ? 

MasterLife SRA 833 kan gebruikt worden voor de productie van :

- Transportbeton

- Prefab beton

- Ongewapend beton

- Gewapend beton

- Voorgespannen beton

MasterLife SRA 833 kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :

- S1 tot S5

- F5 tot F7

- Zelfverdichtend beton

Downloads

MasterLife SRA 833 technisch datablad (9-2019)

pdf (87,52 Kb)