MasterSet R 130 con 20% is speciaal ontworpen voor een vertraging van de binding van beton

Wat is MasterSet R 130 con 20%?

MasterSet R 130 con 20% is een gebruiksklare vertragende hulpstof in vloeibare vorm en met een gemiddelde waterreductie voor de productie van een gecontroleerde vertraging van de betonbinding, variërend tussen 3 en 80 uren, afhankelijk van de dosering.

MasterSet R 130 con 20% is chloridevrij en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 10 “bindingsvertragers”.

Waar kan MasterSet R 130 con 20% worden toegepast?

MasterSet R 130 con 20% is geschikt voor alle betontoepassingen: ongewapend, gewapend, voor- en nagespannen beton, spuitbeton of mortel; m.a.w. beton waar een goede verwerkbaarheid, lage wcf, hoge eindsterkte en duurzaamheid vereist zijn.

 • vertraging van de binding
 • pompbeton
 • licht beton
 • aardvochtig beton
 • stortbeton (plastisch tot vloeibaar)
 • architectonisch beton.
 • prefab metselmortelspecie

Welke voordelen kunt u behalen met MasterSet R 130 con 20%?

MasterSet R 130 con 20% verbetert aanzienlijk de eigenschappen van betonspecie en verhard beton.

Betonspecie:

 • gecontroleerde bindingsvertraging afhankelijk van de dosering
 • voorkomen van stortvoegen
 • bij een gegeven verwerkbaarheid laat het toe de hoeveelheid water te reduceren
 • bij een gegeven wcf laat het een grotere vloeibaarheid toe, zonder toevoeging van water;
 • betere afwerking van het betonoppervlak
 • verminderde kans op ontmenging en waterafscheiding
 • beperking van de scheurvorming

Verhard beton:

 • verhoogde eindsterkte
 • verminderde permeabiliteit, dus hogere waterdichtheid
 • verminderde kans op scheurvorming
 • hogere E-modulus
 • verbeterde hechting aan staal
 • hoge duurzaamheid
 • verminderde krimp en kruip.

Downloads

BENOR_2020_MasterSet_R_130 Bindingsvertrager

pdf (1,17 Mb)

EPD verklaring 2016 Vertrager

pdf (52,46 Kb)

KOMO 1502-T-20_1 productcertificaat bindtijdvertragers (7-2020)

pdf (193,44 Kb)