MasterRoc® MP 320 – Mortar hidrofilic fără solvenţi, cu vâscozitate redusă, pentru injectarea rocilor şi consolidarea straturilor nisipoase sau mâloase

Fostul: MEYCO MP 320

Cum lucrează MasterRoc MP 320?

MasterRoc MP 320 este un sistem de injectare monocomponent pentru următoarele aplicaţii:

 • Mortar de pre-injectare pentru aplicaţii subterane
 • Post-injectare
 • Îmbunătăţire teren
 • Reducerea pătrunderii apei
 • Stabilizare terenuri în pantă

Datorită naturii hidrofile a produsului, aderenţa este, de asemenea, bună pe suprafeţele umede, iar produsul fără spumă nu conţine nici solvenţi şi nici componente toxice.

Care sunt caracteristicile unice ale MasterRoc MP 320?

 • Vâscozitate foarte redusă
 • Priză bună la suprafeţe ude
 • Nu afectează mediul

Ce avantaje aduce MasterRoc MP 320 pentru clienţi?

 • Întrucât produsul nu este agresiv, acesta oferă o mai bună siguranţă de lucru
 • Controlarea timpului de gelifiere, prin utilizarea unui accelerator
 • Amestecare simplă şi cu echipamente de pompare, la fel ca la mortarele pe bază de ciment

Descărcări

MasterRoc MP 320: Technical Data Sheet

pdf (126,11 Kb)