Producători de prefabricate din beton

Furnizarea de elemente prefabricate având o suprafaţă fără defecte, atingerea rezistenţelor de decofrare şi transfer la termene cât mai scurte şi reutilizarea la maxim a cofrajelor, procesare şi compactare cât mai facilă şi rapidă, menţinerea ȋn stare funcţională optimă a cofrajelor si echipamentelor, sunt principalele provocări întâmpinate de producătorii de elemente de beton prefabricat.

În tot acest proces de producţie intens industrializat şi cu cerinţe de calitate măsurabile bine definite, menţinerea competitivităţii impune exploatarea la maxim a celor mai avansate tehnologii disponibile.

Soluţiile inovatoare din domeniul aditivilor de beton dezvoltate de BASF sub marca Master Builders Solutions, precum şi expertiza ȋn proiectarea betonului şi asistenta tehnica pusă la dispoziţia clienţilor noştrii, conferă acestora o mare versatilitate ȋn diversificarea rapidă a gamei de prefabricate şi flexibilitate ȋn planificarea procesului de productie.

Superplastifianţii din gama MasterGlenium ACE şi MasterEase pot fi combinaţi cu tehnologia Master X-Seed pentru obţine rezistenţa la transfer la termene foarte mici chiar şi la temperaturi scazute, sau cu tehnologia MasterSure pentru a menţine lucrabilitatea ȋn cazul unui proces de punere ȋn operă care dureaza mai mult. Adăugând produsele MasterFinish, ȋntreţinerea cofrajelor şi suprafeţele fără defecte ale elementelor sunt ca şi asigurate.

Furnizorul potrivit de aditivi este esenţial pentru succesul producatorului de beton prefabricat.

MasterGlenium: aditivi superplastifianţi pentru betoane de clasă şi performanţe superioare

MasterEase: aditivi pentru beton cu vâscozitate scazută

Master X-Seed: tehnologia de accelerare a hidratării şi dezvoltare rapidă a rezistenţelor

MasterMatrix: aditivi modificatori de vâscozitate pentru beton autocompactant

MasterPel: aditivi hidrofobizaţi pentru beton rezistent la apă si controlul eflorescenţei

MasterFiber: fibre de armare pentru controlul fisurilor

MasterFinish: agenţi de decofrare, protecţie şi curăţare a cofrajelor

MasterKure: antievaporanţi pentru protecţia suprafeţei betonului proaspăt