MasterEmaco N 5200

Univerzálna, rýchlotuhnúca, vláknami vystužená a polymérmi modifikovaná opravná a vyrovnávacia malta

 

Popis výrobku

MasterEmaco N 5200 je univerzálna, jednozložková, polymérmi modifikovaná, rýchlotuhnúca opravná, reprofilačná a vyrovnávacia malta, ktorá spl´ňa požiadavky normy STN EN 1504 – časť 3, trieda R2. Malta MasterEmaco N 5200 je pripravená na priame použitie, obsahuje špeciálny sulfátovzdorný cement (HSR LA), kvalitné, vybraté piesky, hydraulické spojivá, optimálny výber polymérov a vlákien (polyakrylonitryl) na redukciu zmrašťovania a zlepšenie fyzikálnych a aplikačných vlastností. Nanotechnológia bola použitá na zásadnú redukciu tvorby trhlín a procesu zmrašťovania.

Rozsah použitia

MasterEmaco N 5200 je možné aplikovať v interiéri, ako aj v exteriéri, na horizontálnych aj vertikálnych plochách a na stropoch, tak v suchom, ako aj vo vlhkom prostredí. MasterEmaco N 5200 sa používa na opravy betónových prvkov bez nosnej funkcie ako sú:

 • rohy balkónov
 • fasády budov
 • parapetné steny
 • prefabrikáty
 • hrany trámov

Vlastnosti a výhody systému

 • Receptúra s využitím novej nanotechnológie, minimalizujúca zmrašťovanie a tvorbu trhlín.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti a príjemná práca s materiálom.
 • Jemná, nestekavá malta krémovej konzistencie.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti – možné aplikovať v hrúbkach 80 až 100 mm na vertikálnych aj horizontálnych plochách v jednej vrstve, alebo dokonca 70 až 80 mm aj nad hlavou.
 • Umožňuje ľahko vytvárať hrany a rohy prvkov.
 • V jednej hmote umožňuje tak hĺbkové lokálne opravy, ako aj zjednotenie a vyrovnávanie plôch.
 • Ďalšie vrstvy/nátery sa môžu nanášať už po 4 hodinách.
 • Veľmi dobrý vývoj pevnosti prekračujúci požiadavky triedy R2 normy EN 1504 časť 3.
 • Nízky modul pružnosti.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Neobsahuje chloridy.
 • Nevyžaduje predĺžené ošetrovanie vodou alebo vysokou vlhkosťou a nemusí sa chrániť plastovou fóliou dlhšie ako 24 hodín.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco N 5200

pdf (108,66 Kb)

VoP MasterEmaco N 5200

pdf (104,49 Kb)