Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Podmienky používania webovej stránky

  1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko.; všetky práva, ktoré sa týkajú stránky, alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú, prislúchajú spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.​

  2. Pre používateľa je webová stránka k dispozícii iba do tej miery zákonne prípustná "ako je uvedené", bez akejkoľvek (výslovnej alebo konkludentnej) záruky, prísľubu alebo ručenia. Spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko ručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo následkom využitia tejto webovej stránky, v zásade v zmysle zákonných ustanovení. Spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovenskovšak nenesie žiadnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nepreberá ručenie za nepriame, náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia alebo ako následok použitia tejto webovej stránky.

  3. Všetky informácie o výrobkoch, uverejnené prostredníctvom webovej stránky, alebo ostatné informácie poskytuje spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko najlepším vedomím. Žiadne z týchto informácií, ak to zákon pripúšťa, nezakladajú ani záruku, ani prísľub alebo ručenie zo strany spoločnosti MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko., ani používateľa nezbavujú realizácie vlastného výskumu a vlastných testov.

  4. Ak nie je inde uvedená odlišná písomná úprava, webovou stránkou a jej obsahom sa nemenia Všeobecné predajné podmienky spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., materiály a informácie.

  5. Spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná ​zložka Slovensko je oprávnená túto webovú stránku podľa vlastného uváženia a bez prevzatia akéhokoľvek ručenia bez predchádzajúceho oznámenia celkom alebo čiastočne pozmeniť a/alebo zastaviť  jej prevádzku a je povinná webovú stránku aktualizovať.

  6. Umiestením odkazov na cudzie webové stránky ("Hyperlinky") si spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko. neprivlastňuje ani webovú stránku, ani jej obsah. Ďalej spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko. nenesie zodpovednosť za prístupnosť tejto webovej stránky alebo jej obsahov. Hyperlinkové prepojenia na túto stránku sa uskutočňujú na vlastné riziko používateľa.

  7. Akékoľvek právne nároky alebo procesy, vyplývajúce z prepojenia s webovou stránkou alebo jej používania, podliehajú výkladu zákonov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou úprav medzinárodného civilného práva.

  8. Informácie podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG):
  Spoločnosť MBS CZ-SK s.r.o., organizačná zložka Slovensko​. sa nebude zúčastňovať na žiadnom konaní o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou v zmysle VSBG alebo na akomkoľvek mechanizme riešenia sporov online a nie je povinná tak urobiť.