Technológie - TSL


Účinná ochrana so striekanými polymérovými výstužami

Tenké striekané výstuže (TSL) MasterRoc sú rýchlotuhnúce polyméry na okamžité použitie, ponúkajúce zvýšenú pevnosť s minimálnou požiadavkou na logistiku. Poskytujú vynikajúcu väzbu na väčšinu podkladov, vrátane betónu, hornín a uhlia. Aplikujú sa pomocou jednoduchého stroja na suchý striekaný betón, ktorý je možné rýchlo nastaviť na jednoduchú a efektívnu prácu v podzemí na ochranu substrátu proti vode a vlhkosti.

V tvrdých horninách a pri ťažbe uhlia sa MasterRoc TSL môže použiť na:

  • Stabilizáciu hornín a uhlia pomocou utesnenia substrátu.
  • Elimináciu zvetrávania a uvoľňovania.
  • Predbežnú ochranu proti zosunu.
  • Predbežnú a dočasnú podporu počas razenia.

Výstuže MasterRoc TSL vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam podstatne vylepšujú podzemnú stabilitu a ponúkajú tak čas na doplnenie dôležitých bezpečnostných opatrení, ako je zabránenie priechodu škodlivých plynov a požiarna odolnosť.

Výstuže MasterRoc TSL dokážu znížiť riziko praskania tvrdých hornín, eliminujú zvetrávanie a je možné ich použiť na obnovu poškodených oblastí, čím napomáhajú udržiavať integritu bane.