Výrobcovia transportbetónu


Optimalizované prísady, vyššia trvanlivosť, priekopnícke inovácie

Pevnosť, trvanlivosť a spracovateľnosť sú hlavnými úlohami výrobcov transportbetónu a takisto aj estetický vzhľad, vyššia udržateľnosť a bezpečnejšie použitie betónu.

Pod značkou Master Builders Solutions spoločnosti BASF dodávame úplný rad technologicky inovatívnych prísad na výrobu hotových zmesí, ktoré zodpovedajú priemyselným predpisom a spĺňajú alebo presahujú potreby náročných stavebných aplikácií a nepriaznivých podmienok spracovania.

Naše univerzálne produktové riešenia poskytujú pridanú hodnotu, ako napríklad prísady, ktoré zvyšujú životnosť betónov, rýchlosť výstavby, znižujú environmentálne dopady, pre esteticky prijateľný architektonický betón.

Oneskorenie projektu môže byť mimoriadne nákladné, preto svoje produkty dopĺňame ponukou individuálnej zákazníckej podpory. Vďaka technickej a lokálnej podpore predvídame a prekonávame problémy skôr, ako sa objavia, pretože volíme vhodné produktové riešenia na mieru zákazníkovi pre vyššiu efektivitu výroby a rýchlosť stavby.

MasterGleniumprísady s vysokou účinnosťou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

MasterGlenium SKY: prísady v rámci konceptu Total Performance Control

MasterRheobuild: prísady na zníženie vodného súčiniteľa pri zachovaní spracovateľnosti

MasterPozzolith: prísady na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa pri betóne nižších tried

MasterSure: prísady na udržanie konzistencie

MasterLife: prísady redukujúce zmraštenie

MasterAir: prísady na zvýšenie odolnosti

MasterFinish: prostriedky na zlepšenie povrchu a ošetrovanie foriem

MasterKure: prostriedky na ošetrovanie čerstvého betónu

MasterSet: prísady na reguláciu doby tvrdnutia betónu

MasterMatrix: prísady pre samozhutniteľné betóny

Master X-Seed: unikátna prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu

MasterFiber: obmedzenie tvorby prasklín a riešenie alternatívneho vystuženia