MasterPolyheed - superplastifikátory pre transportbetón zlepšujúce spracovateľnosť betónových zmesí

Ako fungujú superplastifikačné prísady pre transportbetón MasterPolyheed?

Superplastifikátory MasterPolyheed sú bezchloridové prísady na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa určené pre požadovanú spracovateľnosť betónovej zmesi. Najuniverzálnejšie a najúspornejšie superplastifikačné prísady na zníženie množstva cementu.

Prečo sú superplastifikátory pre transportbetón MasterPolyheed jedinečné riešenie?

Rad produktov MasterPolyheed pomáha pri výrobe trvanlivého betónu, umožňuje lepšiu spracovateľnosť betónu a uľahčuje konečnú úpravu, aby mal povrch betónu žiaduci vzhľad.

Produkty radu MasterPolyheed:

  • Uľahčujú čerpanie a konečnú úpravu aj hrubých zmesí.
  • Optimalizujú zníženie obsahu vody.
  • Podporujú dobrú tvarovateľnosť a zadržanie sadnutia pri aplikáciách so stredným sadnutím.
  • Zlepšujú pevnosť.

MasterPolyheed 150

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)