Technológie - TBM


Vysokoúčinné produkty optimalizujúce výkon TBM

Produkty radu MasterRoc ponúkajú riešenia pre chránené TBM (tunelársky raziaci stroj) razenie v zeminách a tvrdých horninách, zvýšenie rýchlosti TBM razenia a zlepšenie prevádzkovej efektívnosti:

  • Chladiace peny MasterRoc SLF poskytujú maximálnu účinnosť pre každý typ pôdy a používajú sa pri EPB razení.
  • Polyméry MasterRoc SLP vylepšujú účinky peny MasterRoc v ťažkých podmienkach.
  • Antiílovité činitele MasterRoc ACP znižujú zanášanie a priľnavosť na kovové povrchy TBM v mäkkých a tvrdých horninách.
  • Tmely MasterRoc TSG sú osvedčené v praxi a cenovo efektívne.
  • Ložiskové mazivá hlavného tesnenia MasterRoc BSG poskytujú účinnú ochranu hlavného ložiska s vynikajúcou odolnosťou proti vymývaniu.
  • Vysokokvalitné mazivá MasterRoc EPB EP2.
  • MasterRoc ABR je jedinečná technológia na ochranu proti opotrebovaniu a potlačenie prašnosti určená na razenie TBM v tvrdých horninách s abrazívnymi vplyvmi.

Pena na úpravu pôdy MasterRoc SLF 50

Na zvýšenie efektivity tunelovacích strojov počas ražby tunelov