Prehľad produktov

Naše portfólio zahŕňa širokú škálu kvalitných chemických riešení pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavebných konštrukcií.

Master X-Seed

Unikátna prísada výrazne urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie betónov a mált

MasterAir

Prevzdušňovacie prísady do betónu na zvýšenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu

MasterBrace

Kompozitný systém vystužený vláknami na zosilnenie betónových konštrukcií

MasterCast

Prísady pre výrobcov betónových výrobkov zo zavlhnutých zmesí, expanzné prísady do betónov a mált

MasterColor

Práškové pigmenty do betónov a mált

MasterFlow

Zálievkové hmoty a chemické kotvy na presné zalievanie a kotvenie zariadení

MasterInject

Iinjektážne živice na opravy a injektáž trhlín a utesnenie škár v betóne

MasterKure

Prostriedky na ošetrenie povrchu betónu proti odparovaniu vody

MasterMatrix

Stabilizačné prísady pre samozhutniteľné betóny, betonáže pod vodou, piloty

MasterPolyheed

Superplastifikátory novej generácie na výrobu trasportbetónu, pre lepšiu spracovateľnosť betónovej zmesi a konečnú úpravu betónu

MasterPozzolith

Plastifikátory redukujúce množstvo vody pre betóny nízkych tried

MasterRheobuild

Superplastifikačné prísady na prípravu tekutých betónových zmesí s vysokou vodotesnosťou

MasterSet

Prísady urýchľujúce a spomaľujúce dobu tuhnutia a tvrdnutia betónov a mált

MasterSuna

​Prísada do betónov uľahčujúca využitie ťažko spracovateľných pieskov

MasterSure

Prísady na udržanie spracovateľnosti betónových zmesí