​MasterFinish CLN 689

Ekologický čistiaci prostriedok pre všetky druhy debnení

Použitie čistiaceho prostriedku MasterFinish CLN 689

Čistenie debnení všetkých druhov pred nástrekom separačného prostriedku, aby sa dosiahol optimálny povrch betónu bez škvŕn a pórov. Kvôli vysokému čistiacemu účinku je nevyhnutné pri nových typoch povrchov debnení vykonať vopred skúšku.

Pôsobenie čistiaceho prostriedku MasterFinish CLN 689

MasterFinish CLN 689 má silný čistiaci účinok a odstraňuje prach, zvyšky tukov, olejov a ďalších znečistení, ako lepidiel a styroporu. Zostávajúca mikrovrstva zvyšuje separačný účinok nasledujúceho separačného prostriedku a pôsobí ako protikorózna ochrana. Kvôli vysokému čistiacemu účinku sa môžu narušiť laky a povrchové vrstvy.

Na stiahnutie

Technický list MasterFinish CLN 689

pdf (84,42 Kb)