MasterLife – prísady predlžujúce trvanlivosť betónu

Ako fungujú prísady na zvýšenie trvanlivosti betónu MasterLife?

Produktový rad prísad MasterLife dáva betónom celý rad vlastností, ktoré zaisťujú odolnosť proti poškodeniu betónu spôsobenému obrusovaním, koróziou ocele, alkalicko-kremičitou reakciou, síranmi a zmrašťovaním čerstvého betónu.

Prečo sú prísady pre trvanlivý betón MasterLife jedinečným riešením?

Rad špeciálnych produktov MasterLife zaručuje správne parametre pre trvanlivý betón proti zhoršeniu kvality spôsobenému agresívnymi vplyvmi prostredia. Výsledkom je vyššia trvanlivosť betónu, odolnejšia betónová konštrukcia s vyšším potenciálom životnosti.

V rámci produktového radu MasterLife je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Našich zákazníkov počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.

Produkty radu MasterLife

MasterLife IC 100

Prísada do betónu na ošetrenie povrchu betónu proti odparovaniu vody

MasterLife MS 120 D

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného kremičitého prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife MS 140 U

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife MS 150 S

Prímes do betónu a malty vo forme suspenzie vody a jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny a malty náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife SLS 200

Prášková prísada redukujúca zmrašťovanie na výrobu samonivelizačných poterov

MasterLife SRA 150

Expanzná prísada na výrobu betónu s kompenzáciou zmrašťovania

MasterLife SRA 900

Prísada redukujúca zmrašťovanie, určená na výrobu betónových zmesí. Neobsahuje chloridy.

MasterLife SRA 915

Prísada redukujúca zmrašťovanie určená na výrobu betónových zmesí

MasterLife WP 1000

Kryštalizačná prášková prísada

MasterLife WP 1200

Kompaktná kryštalická vodotesná prísada

Na stiahnutie

Brožura MasterLife SRA - Účinná redukce smrštění ke zvýšení trvanlivosti betonu

pdf (485,03 Kb)

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)