Výrobcovia čerstvého betónu


Vyššia produktivita, špičkové technológie prísad, strategické riešenia

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF zahŕňa úplný rad technologicky pokročilých prísad a prímesí do betónov, ktoré spĺňajú požiadavky výrobcov betónových zmesí a dodávateľov stavieb.

Naša priekopnícka technológia prísad a prímesí do betónov uľahčuje realizáciu najnáročnejších technických projektov na svete. Vyvinuli sme najnovšiu generáciu prísad na vysoké zníženie obsahu zámesovej vody, ktoré zaručujú udržanie konzistencie, vysokú pevnosť, nízku nasiakavosť, malé zmraštenie a dlhodobú trvanlivosť v teplom i chladnom podnebí.

Okrem toho sme vyvinuli inovatívnu technológiu špeciálnych prísad na výrazné zvýšenie produktivity pre výrobcov betónových dlažieb a extrudovaného betónu. 

Naša technická a lokálna podpora ponúka spoľahlivé riešenia šité na mieru špecifickým potrebám zákazníckych projektov v súlade s miestnymi podmienkami a dostupnými zdrojmi na optimalizáciu kvality a efektívnosti výroby.

MasterGlenium: prísady s vysokou účinnosťou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

MasterGlenium ACE: prísady na zvýšenie produktivity a trvanlivosti

MasterGlenium SKY: prísady v rámci konceptu Total performance Control

MasterRheobuild: prísady na zníženie vodného súčiniteľa pri zachovaní spracovateľnosti

MasterPozzolith: prísady na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa pri betóne nižších tried

MasterSure: technológia na udržanie konzistencie betónu

MasterLife: prísady redukujúce zmraštenie

MasterAir: prísady na vnesenie účinných vzduchových pórov do betónu

MasterFinish: prostriedky na zlepšenie povrchu a konečnej úpravy betónu

MasterKure: prostriedky na ošetrovanie betónu v priebehu tvrdnutia

MasterSet: regulátory doby tvrdnutia betónu

MasterMatrix: prísady pre samozhutniteľné betón

Master X-Seed: unikátna prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu

MasterFiber: vlákna proti tvorbe trhlín a riešenie alternatívneho vystuženia