MasterCem - prísady do cementu

Čo je MasterCem?

Produktový rad MasterCem spoločnosti BASF zahŕňa rozsiahly sortiment prostriedkov na mletie, prísad na zlepšenie kvality a špeciálnych produktov.
Tieto prísady svojim špeciálnym zložením výrazne zvyšujú kvalitatívne parametre cementu tým, že zvyšujú efektivitu a kvalitu výroby a zároveň znižujú náklady.

Prečo je MasterCem unikátnym riešením pre výrobcov cementu?

Naše inovácie spĺňajú ako existujúce, tak novo vznikajúce požiadavky výrobcov cementu a sú prispôsobované pre prácu so širokou škálou kompozitných cementov.

Okrem toho sa výrobcom cementu dostáva kvalitná technická podpora celosvetovo prepojených odborníkov na cement spoločnosti BASF.

Ako voľba produktového radu MasterCem prispeje k lepšej konkurencieschopnosti výrobcu cementu?

Prísady do cementu MasterCem zvyšujú účinnosť mletia, čo vedie k vyššej výkonnosti mlynov a nižšiemu slinkovému faktoru spolu s celkovým znížením emisií CO2.

Naše prísady na zlepšenie kvality modifikujú a zlepšujú vlastnosti cementu, tým zvyšujú jeho pevnosť, spracovateľnosť a tekutosť, a tým aj zlepšujú použiteľnosť a trvanlivosť cementu.