Výrobcovia betónu


Produkty značky Master Builders Solutions výrobcu BASF sú špičkové inovatívne prísady do betónu, ktoré sa používajú do čerstvého betónu, prefabrikátov, do zmesí na stavby, do betónovej dlažby, pre podzemné stavby a určené sú tiež pre výrobcov produktov z betónu.

Výrobcovia transportbetónu

Výrobcovia prefabrikátov

Výrobcovia čerstvého betónu

Výrobcovia MCP


Skupina pracovníkov pre výrobu betónu sa prechádza po stavenisku. V pozadí: štyri domiešavače betónu.