Výrobcovia MCP


Vyššia produktivita, špičková kvalita a vzhľad

Značka Master Builders Solutions spoločnosti BASF podporuje výrobu betónových výrobkov tým, že ponúka kompletný rad prísad, ktoré spĺňajú a prekračujú dnešné náročné požiadavky na výrobu, trvanlivosť a vzhľad.

Naše inovácie sa zameriavajú na zvýšenie rýchlosti a kvality výroby betónových výrobkov ako sú rúry, strešné škridle, zámková dlažba, dutinové panely, betónové tvárnice a sústreďujú sa pritom na štyri hlavné ukazovatele - ekonomiku, odolnosť, vzhľad a trvanlivosť. Naše produkty umožňujú výrobu trvanlivých výrobkov, pretože betón sa pri ich použití ľahšie zhutní.

Naše produkty sú navyše výkonné, zaručujú rýchly nábeh pevnosti. Vyvinuli sme tiež doplnkové produkty na zlepšenie farebnosti a vzhľadu výrobkov zvýšením ich odolnosti proti vode a výkvetom (biele minerálne sedimenty, ktoré sa objavujú na povrchu betónu). Výsledkom je príjemný, hladký vzhľad.

MasterCast: prísady do betónu pre výrobcov betónových výrobkov zo zavlhnutého betónu

MasterLife: prísady redukujúce zmraštenie

MasterAir: prevzdušňovacie prísady

MasterFinish: prostriedky na zlepšenie povrchu a konečnej úpravy betónu

MasterKure: prostriedky na ošetrovanie betónu v priebehu tvrdnutia

MasterSet: regulátory doby tvrdnutia betónu

MasterFiber: vlákna na zamedzenie tvorby trhlín a riešenie alternatívneho vystuženia