MasterRoc – prísady uľahčujúce prácu v podzemných stavbách

Striekaný betón, hydroizolačné membrány, injektážne technológie, razenie tunelov, TBM

Produkty radu MasterRoc majú vedúce postavenie na trhu v rámci inovácií a odborných aplikácií pre razenie tunelov ťažobný priemysel. Naše spoľahlivé riešenia, zamerané na zákazníka, zahŕňajú niekoľko špičkových technológií:

  • Zdokonalenie vlastností striekaného betónu: urýchľovače, vlákna, zadržiavače prepadu a zmäkčovadlá.
  • Striekané hydroizolačné membrány, ktoré tvoria jedinečnú a neoddeliteľnú súčasť kompozitných tunelových konštrukcií.
  • Injektážne a membránové technológie prinášajúce bezpečnosť, hospodárnosť a výkon v ťažobnom a tunelárskom priemysle.
  • Špičkové chemické technológie, ktoré zaisťujú bezpečnú a hospodárnu prevádzku tunelárskych strojov.

Prečo sú produkty pre podzemné stavby MasterRoc jedinečným riešením?

Produkty radu MasterRoc sú navrhnuté tak, aby uspokojili všetky potreby našich zákazníkov, ktorí sa zaoberajú podzemnými stavbami. Okrem širokého sortimentu produktov náš globálny tím pomáha zákazníkom pri výbere správnych produktov a systémov, ktoré poskytujú tie najlepšie, cenovo najvýhodnejšie a komplexné riešenia založené na inovácii a technológii, ktoré im umožňujú pracovať efektívne a dosahovať najvyššie bezpečnostné štandardy.

Globálne skúsenosti s podzemnými stavbami

Produkty radu MasterRoc sú svetovým lídrom v oblasti poskytovania spoľahlivých riešení, ktoré sú zamerané na potreby tunelárskych a banských inžinierov, majiteľov a dodávateľov. Vďaka kontaktu s našimi zákazníkmi od začiatku projektu ponúkame riešenia počnúc od výberu produktov, až po školenia a aplikačné poradenstvo.

Produkty radu MasterRoc

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)