• Filtrovať podľa
Zmazať filtre a vyhľadávanie
Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterAir 114

MasterAir 114 Koncentrát prevzdušňovacej prísady pre maltu a betón ... Prísada zodpovedá európskej norme pre prísady EN 934 ... Prísadu je možné používať pre betóny podľa STN EN 206-1 ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterAir 178

MasterAir 178 Prevzdušňovacia prísada pre prefa výrobu a transportbetóny, pre výrobu trvanlivého betónu (EN 206-1). Prísada zodpovedá norme EN 934-2: T5.strana 1 z 2 Použitie ...

Technické listy / Návody
3. 1. 2018

Technický list MasterBrace ADH 4000

MasterBrace ADH 4000 Vysokopevnostné epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie stavebných materiálovstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterBrace ADH 4000 je dvojzložkové tixotropné ...

Technické listy / Návody
18. 11. 2019

Technický list MasterBrace CFK 150/2000, CFK 200/2000

MasterBrace CFK 150/2000, CFK 200/2000 − UHLÍKOVÉ LAMELY Prefabrikované uhlíkové lamelystrana 1 z 3 PoPis výrobku MasterBrace lamely zosilnené uhlíkovými vláknami (CFK) sa ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterCast 401

MasterCast 401 Nová generácia prísady, ktorá znižuje obsah zámesovej vody v betóne, používaná na výrobu zavlhnutých betónových zmesí, najmä na dutinové stropné panely a zmesi s ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterCast 550

MasterCast 550 Prášková rozpínavá prísada do malty a betónustrana 1 z 2 Použitie ... MasterCast 550 sa používa do rozpínavých mált a rozpínavých betónov na výplne priestorov ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterCast 753

MasterCast 753 Prísada na výrobu betonárskeho tovarustrana 1 z 2 Oblasť pOužitia MasterCast 753 je prísada na výrobu betonárskeho tovaru, vhodná pre všetky prefabrikované betónové ...

Technické listy / Návody
15. 5. 2019

Technický list MasterColor 100

MasterColor 100 Rad práškových pigmentov na báze minerálnych oxidov na výrobu produktov na cementovej bázestrana 1 z 2 PoPis ... Výrobky radu MasterColor 100 sú uvedené v nasledujúcej ...

Technické listy / Návody
23. 9. 2016

Technický list MasterProtect 8000 CI

MasterProtect 8000 CI Organofunkčný inhibítor korózie novej generácie na báze silánovstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8000 CI je nízkoviskózny jednozložkový inhibítor ...

Technické listy / Návody
18. 7. 2019

Technický list MasterProtect 8500 CI

MasterProtect 8500 CI Inhibítor korózie pôsobiaci v dvoch fázachstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8500 CI je jednozložková nízkoviskózna číra tekutina pripravená na ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterSeal TC 682

MasterSeal TC 682 Dvojzložkový, polyaspartický, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, lesklý, bezfarebný uzatvárací náter, rýchlo a pri nízkych teplotách ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterSet 10M

MasterSet 10M Prísada aktivujúca tuhnutie betónu predovšetkým pri nízkych teplotách ... Neobsahuje chloridy, vysokoúčinná.strana 1 z 2 PoPis výrobku MasterSet 10M je špeciálna prísada ...

Technické listy / Návody
26. 9. 2016

Technický list MasterSet R 433

MasterSet R 433 Prísada zo sacharózy spomaľujúca tuhnutie pre bežné betóny ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2. Prísadu je možné používať pre prosté betóny, železobetóny a predpäté ...

Technické listy / Návody
19. 12. 2019

Technický list MasterSuna RCA 3065

MasterSuna RCA 3065 Superplastifikačná prísada pre betón s recyklovaným kamenivom ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2.strana 1 z 2 použitie ... Betón s problematickými pieskami a prímesami ...

Technické listy / Návody
3. 6. 2019

Technický list MasterSuna SBS 6035

MasterSuna SBS 6035 Prísada do betónu špecificky určená pre ťažko spracovateľné kamenivástrana 1 z 2 PoPis a oblasti Použitia Mastersuna sbs 6035 je inovatívna tekutá prísada do ...

Technické listy / Návody
4. 9. 2019

Technický list MasterSuna SBS 6040

MasterSuna SBS 6040 Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru pre striekané betóny, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov ... Je vyvinutá tak, aby umožnila výrobu ...

Technické listy / Návody
19. 8. 2019

Technický list MasterSure 900

MasterSure 900 Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie, na báze polykarboxylátéteru ... Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.strana 1 z 2 Použitie ...

Technické listy / Návody
4. 9. 2019

Technický list MasterSure 965

MasterSure 965 Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie betónovej zmesi s recyklovaným kamenivom, na báze polykarboxylátéteru ... MasterSure 965 sa používa len pre ...

Referencie o projektoch
10. 5. 2018

Tunel Považský Chlmec - epoxidový náter

s r. o. Divízia Stavebné hmoty Na stanicu 937/26 B 010 09 Žilina info.sk@basf.com Tel ... Súčasťou tohto 4,2 km dlhého úseku je aj tunel Považský Chlmec a estakáda ponad vodnú nádrž ...

Referencie o projektoch
10. 5. 2018

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

s r. o. Divízia Stavebné hmoty Na stanicu 937/26 B 010 09 Žilina info.sk@basf.com Tel ... Je 2218 m dlhý, zložený s dvoch tunelových tubusov s jednosmernou prevádzkou, ktoré sú priečne ...

1 až 20 z 512 výsledkov
Items per page