Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  • Filtrovať podľa
  Zmazať filtre a vyhľadávanie
  Brožúry / Produktová literatúra
  20. 8. 2020

  Brožúra MasterSeal Cementové hydroizolacie

  Cementové hydroizolácie novej generácie MasterSeal 6100 FX MasterSeal 560Cementové hydroizolácie novej generácie MasterSeal 6100 FX, MasterSeal 560 Nová generácia cementových ...

  Technické listy / Návody
  12. 8. 2020

  Technický list MasterAir 221

  MasterAir 221 Prevzdušňovacia prísada do betónu strana 1 z 2 Použitie ... MasterAir 221 je prevzdušňovacia bezchloridová prísada, s pomocou ktorej je možné vytvoriť v betóne systém ...

  Vyhlásenie o parametroch
  12. 8. 2020

  VoP MasterRoc SA 184

  Podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 ... v znení nariadenia č. 574/2014 ... Bezalkalická prísada do striekaného betónu urýchľujúca tuhnutie – EN 934-5:T2 ...

  Vyhlásenie o parametroch
  13. 11. 2020

  VoP MasterFiber 240

  BASF Construction Solutions GmbH strana 1/2 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ... Podpísal (-a) za a v mene ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterAir 114

  MasterAir 114 Koncentrát prevzdušňovacej prísady pre maltu a betón ... Prísada zodpovedá európskej norme pre prísady EN 934 ... Prísadu je možné používať pre betóny podľa STN EN 206-1 ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterAir 178

  MasterAir 178 Prevzdušňovacia prísada pre prefa výrobu a transportbetóny, pre výrobu trvanlivého betónu (EN 206-1). Prísada zodpovedá norme EN 934-2: T5.strana 1 z 2 Použitie ...

  Technické listy / Návody
  3. 1. 2018

  Technický list MasterBrace ADH 4000

  MasterBrace ADH 4000 Vysokopevnostné epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie stavebných materiálovstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterBrace ADH 4000 je dvojzložkové tixotropné ...

  Technické listy / Návody
  18. 11. 2019

  Technický list MasterBrace CFK 150/2000, CFK 200/2000

  MasterBrace CFK 150/2000, CFK 200/2000 − UHLÍKOVÉ LAMELY Prefabrikované uhlíkové lamelystrana 1 z 3 PoPis výrobku MasterBrace lamely zosilnené uhlíkovými vláknami (CFK) sa ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterCast 401

  MasterCast 401 Nová generácia prísady, ktorá znižuje obsah zámesovej vody v betóne, používaná na výrobu zavlhnutých betónových zmesí, najmä na dutinové stropné panely a zmesi s ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterCast 550

  MasterCast 550 Prášková rozpínavá prísada do malty a betónustrana 1 z 2 Použitie ... MasterCast 550 sa používa do rozpínavých mált a rozpínavých betónov na výplne priestorov ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterCast 753

  MasterCast 753 Prísada na výrobu betonárskeho tovarustrana 1 z 2 Oblasť pOužitia MasterCast 753 je prísada na výrobu betonárskeho tovaru, vhodná pre všetky prefabrikované betónové ...

  Technické listy / Návody
  15. 5. 2019

  Technický list MasterColor 100

  MasterColor 100 Rad práškových pigmentov na báze minerálnych oxidov na výrobu produktov na cementovej bázestrana 1 z 2 PoPis ... Výrobky radu MasterColor 100 sú uvedené v nasledujúcej ...

  Technické listy / Návody
  23. 9. 2016

  Technický list MasterProtect 8000 CI

  MasterProtect 8000 CI Organofunkčný inhibítor korózie novej generácie na báze silánovstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8000 CI je nízkoviskózny jednozložkový inhibítor ...

  Technické listy / Návody
  18. 7. 2019

  Technický list MasterProtect 8500 CI

  MasterProtect 8500 CI Inhibítor korózie pôsobiaci v dvoch fázachstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8500 CI je jednozložková nízkoviskózna číra tekutina pripravená na ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterSeal TC 682

  MasterSeal TC 682 Dvojzložkový, polyaspartický, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, lesklý, bezfarebný uzatvárací náter, rýchlo a pri nízkych teplotách ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterSet 10M

  MasterSet 10M Prísada aktivujúca tuhnutie betónu predovšetkým pri nízkych teplotách ... Neobsahuje chloridy, vysokoúčinná.strana 1 z 2 PoPis výrobku MasterSet 10M je špeciálna prísada ...

  Technické listy / Návody
  26. 9. 2016

  Technický list MasterSet R 433

  MasterSet R 433 Prísada zo sacharózy spomaľujúca tuhnutie pre bežné betóny ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2. Prísadu je možné používať pre prosté betóny, železobetóny a predpäté ...

  Technické listy / Návody
  19. 12. 2019

  Technický list MasterSuna RCA 3065

  MasterSuna RCA 3065 Superplastifikačná prísada pre betón s recyklovaným kamenivom ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2.strana 1 z 2 použitie ... Betón s problematickými pieskami a prímesami ...

  Technické listy / Návody
  3. 6. 2019

  Technický list MasterSuna SBS 6035

  MasterSuna SBS 6035 Prísada do betónu špecificky určená pre ťažko spracovateľné kamenivástrana 1 z 2 PoPis a oblasti Použitia Mastersuna sbs 6035 je inovatívna tekutá prísada do ...

  Technické listy / Návody
  4. 9. 2019

  Technický list MasterSuna SBS 6040

  MasterSuna SBS 6040 Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru pre striekané betóny, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov ... Je vyvinutá tak, aby umožnila výrobu ...

  1 až 20 z 525 výsledkov
  Items per page