MasterGlenium – superplastifikačné prísady pre výrobu betónu

Ako fungujú superplastifikačné prísady MasterGlenium?

Ponuka produktov MasterGlenium spoločnosti BASF pozostáva z novej generácie superplastifikátorov - prísad na zníženie množstva zámesovej vody v betóne a zníženie obsahu cementu pri výrobe betónu, ktoré sú špeciálne určené na aplikácie, kde sa vyžaduje udržanie konzistencie betónu, vysoká počiatočná a konečná pevnosť a trvanlivosť betónu.

Betónové zmesi obsahujúce suerplastifikátory MasterGlenium môžu byť optimalizované na dodanie na vzdialené stavby a na použitie v horúcich a chladných klimatických podmienkach.

Prečo sú superplastifikátory MasterGlenium unikátnym riešením pre výrobu betónu?

Bezkonkurenčná technológia a univerzálnosť prísad do betónu MasterGlenium vyniká v oblastiach, kde je požadovaná vysoká kvalita a výkonnosť, ako sú vysokopevnostný betón, čerpanie betónu, samozhutňujúci betón, betóny s nízkou priepustnosťou a nasiakavosťou vody, betóny s malým zmrašťovaním. Táto technológia poskytuje betónom vynikajúce parametre ako v čerstvom, tak aj vo vytvrdnutom stave, spolu s atraktívnym vzhľadom povrchu.

Vďaka najnovšej generácii technológie polymérov umožňuje rad prísad MasterGlenium mnohé riešenia prispôsobené na mieru. Tento široký rozsah riešení poskytuje bezkonkurenčný priestor pre výrobcov betónov pri plnení požiadaviek na kvalitu a vykonávanie betonárskych prác.

Produkty radu MasterGlenium

MasterGlenium

MasterGlenium 110

Superplastifikačná prísada novej generácie, výrazne znižujúca množstvo zámesovej vody, určená pre oblasť vysoko akostného transportbetónu. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium 115

Superplastifikačná prísada novej generácie s predĺženou dobou zachovania
konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium 124

Superplastifikačná prísada novej generácie, výrazne znižujúca množstvo zámesovej vody, určená pre oblasť vysoko akostného transportbetónu. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium 132

Superplastifikačná prísada novej generácie, výrazne znižujúca množstvo zámesovej vody, určená pre oblasť vysoko akostného transportbetónu. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium 803 PAV

Superplastifikačná prísada novej generácie do podlahových betónov, vyvinutá na zlepšenie reológie zmesí. Odporúča sa pri betonážach v zimných podmienkach.
MasterGlenium ACE

MasterGlenium ACE 300

Druhá generácia superplastifikačných prísad na báze polykarboxylátéteru. Prísada je určená na optimalizáciu výroby prefabrikovaných stavebných prvkov.

MasterGlenium ACE 371

Superplastifikačná prísada novej generácie na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná pre výrobu prefabrikovaného betónu. Základná zložka systému nulovej energie – Zero Energy System™. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

MasterGlenium ACE 40

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefa výrobkov.

MasterGlenium ACE 430

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéterov. Zložka systému Zero Energy System. Prísada spĺňa požiadavky normy STN EN 934-2.

MasterGlenium ACE 446

Superplastifikačná prísada novej generácie na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefabrikovaného betónu. Základná zložka systému nulovej energie – Zero Energy System™.
MasterGlenium SKY

MasterGlenium SKY 504

Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, bez odpeňovača, na aplikáciu v podzemných stavbách, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov. Prísada zodpovedá norme: Superplastifikačné prísady STN EN 934-2.

MasterGlenium SKY 507

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium SKY 641

Univerzálny plastifikátor pre transportbetón na báze polykarboxylátéteru

MasterGlenium SKY 649

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

MasterGlenium SKY 654

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

MasterGlenium SKY 666

Superplastifikačná prísada druhej generácie na báze polykarboxylátéteru, určená na prípravu hotových zmesí betónov s nízkym pomerom vody a cementu a dlhou dobou spracovateľnosti

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou