MasterRheobuild – superplastifikátory na výrobu tekutých betónových zmesí

Ako fungujú superplastifikátory na výrobu tekutých betónových zmesí MasterRheobuild?

Prísady MasterRheobuild zaisťujú výborné rozptýlenie cementu pre výrobu tekutého betónu s nízkym vodným súčiniteľom. Tieto špeciálne navrhnuté prísady na vysoké zníženie obsahu vody dodávajú betónom reoplastické vlastnosti, ktoré zlepšujú spracovateľnosť čerstvého betónu pre vyššiu efektivitu výroby. Túto technológiu možno použiť pre betónové zmesi, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň konzistencie a rýchle tuhnutie.

Prečo sú superplastifikátory pre tekuté betóny MasterRheobuild jedinečným riešením pre zákazníkov?

Produkty MasterRheobuild majú jedinečné vlastnosti na zníženie obsahu vody a umožňujú prípravu tekutých zmesí s vysokou vodotesnosťou. Vyššia vodotesnosť minimalizuje absorpciu vody a prenikanie chloridov. Výsledkom je trvanlivejšia konštrukcia s vyššou odolnosťou.

Výhody superplastifikačných prísad pre tekuté betóny MasterRheobuild:

  • Kratšia doba spracovania znižujúca pracovné nároky
  • Vyššia vodotesnosť, ktorá zvyšuje pevnosť a predlžuje trvanlivosť
  • Znižuje segregáciu aj pri vyššej tekutosti

V rámci produktového radu MasterRheobuild je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. V úzkej spolupráci a komunikácii so zákazníkmi dokážeme vyrábať nové a podnetné produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.

Produkty radu MasterRheobuild

MasterRheobuild 1026

Superplastifikačná prísada pre transportbetóny, prefa výrobu, prevzdušnené betóny a injektáže mikrocementami MasterRoc. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

MasterRheobuild 1111

Koncentrát superplastifikačnej prísady urýchľujúci tuhnutie. Prísada zodpovedá norme STN EN 934–2. Prísadu je možné používať na železobetóny, predpäté betóny a na kotvenie pomocou cementových zmesí.

MasterRheobuild 2040FM

Bezfarebná superplastifikačná prísada pre pohľadové betóny a výrobu garáží. Prísada zodpovedá norme EN 934-2. Prísadu je možné používať pre prosté betóny, železobetóny a pre predpäté betóny.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)