Výrobcovia cementu


Náš zákaznícky prístup zodpovedá potrebám výrobcov cementu

Výrobcovia cementu pôsobia v jednom z najnáročnejších odvetví na svete a čelia ekonomickým a ekologickým problémom aj veľkému množstvu nových požiadaviek, ktoré privádzajú výrobné aj ľudské zdroje na hranice možností.

Okrem nárokov na zníženie podielu slinku, zvýšenie efektivity výroby a celkového zlepšenia parametrov cementu musia prevádzkovatelia cementární neustále optimalizovať spotrebu energie a znižovať emisie CO2.

V produktoch MasterCem - súčasti projektu Master Builders Solutions - ponúka BASF inovatívny rad prísad na mletie a špeciálnych produktov, ktoré sú zamerané na aktuálne aj budúce potreby výrobcov cementu s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby.

Naša ponuka produktov vychádza z dlhodobých skúseností s materiálmi na výrobu cementu a z dôkladných znalostí odvetvia výroby cementu. Nositeľmi týchto skúseností sú naši odborníci na cement po celom svete, ktorí disponujú lokálnymi znalosťami a zdrojmi pre poskytovanie špičkových riešení vo všetkých fázach výroby.

MasterCem


Cementáreň