Výrobcovia prefabrikátov


Optimalizované betónové zmesi, nižšie náklady, skvelý vzhľad

Pre zachovanie konkurencieschopnosti musia výrobcovia prefabrikovaného betónu neustále zvyšovať kvalitu, produktivitu a znižovať náklady v rámci náročných výrobných programov.

Výrobcovia prefabrikovaného betónu čoraz viac spoliehajú na nové, inovatívne technológie prísad spoločnosti BASF pod značkou Master Builders Solutions i na individuálnu zákaznícku podporu. Naše inovácie sú zárukou hodnoty, pomáhajú zvýšiť efektivitu výroby a zlepšujú vlastnosti čerstvého betónu, pevnosť a trvanlivosť prvkov.

Naša široká ponuka špičkových produktov MasterGlenium na zníženie obsahu vody umožňuje výrobcom prefabrikovaného betónu riešenia na mieru, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám, najmä s ohľadom na zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie pracovných podmienok. Produkty MasterGlenium možno kombinovať s technológiou MasterSure, ktorá zaručuje požadované parametre udržania spracovateľnosti.

Vyvinuli sme tiež doplnkové produkty na ošetrovanie foriem a debnení a na zlepšenie konečnej úpravy a vzhľadu povrchu betónov.

MasterGlenium: prísady s vysokou účinnosťou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa

Master Glenium ACE: prísady na zvýšenie produktivity a trvanlivosti

MasterRheobuild: prísady na zníženie vodného súčiniteľa pri zachovaní spracovateľnosti

MasterLife: prísady redukujúce zmraštenie

MasterFinish: prostriedky na zlepšenie povrchu a konečnej úpravy betónu

MasterKure: prostriedky na ošetrovanie betónu v priebehu tvrdnutia

MasterSet: regulátory doby tvrdnutia betónu

Master X-Seed: unikátna prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu

MasterFiber: vlákna na zamedzenie tvorby trhlín a riešenie alternatívneho vystuženia