MasterSet 10M

Prísada aktivujúca tuhnutie betónu predovšetkým pri nízkych teplotách. Neobsahuje chloridy, vysokoúčinná.

 

Popis výrobku

MasterSet 10M je špeciálna prísada do betónu, ktorá umožňuje rýchly nárast hydratačného tepla. Teplota čerstvého betónu sa zvýši a tým sa významne zníži nebezpečenstvo vzniku ľadových „šošovičiek“ v betóne. Významne sa zvýši hospodárnosť výroby betónu v zime.

Použitie protizmrazovacej prísady MasterSet 10M neznamená, že nie je nutné vykonať predpísanú ochranu čerstvého betónu v zmysle platných noriem a smerníc (STN EN 206-1). Teplota čerstvého betónu nesmie klesnúť pod +5 °C. Čerstvo vybetónované plochy musia byť počas mrazu chránené/izolované vhodným materiálom.

Oblasť použitia

MasterSet 10M je možné použiť pri výrobe a spracovaní všetkých druhov betónu pri nízkych vonkajších teplotách. Požadovaná minimálna „bezpečná pevnosť betónu“ 5 MPa, zaisťujúca odolnosť proti zamrznutiu je pri použití MasterSet 10M rýchlo dosiahnutá. Možno ju kombinovať s prísadami typu MasterRheobuild, MasterPozzolith, MasterGlenium, MasterAir.

Na stiahnutie

Referenční list: Jaguar Land Rover

pdf (299,45 Kb)

Technický list MasterSet 10M

pdf (88,41 Kb)