​MasterSet R 433

Prísada spomaľujúca tuhnutie pre bežné betóny. Prísadu je možné používať pre prosté betóny, železobetóny a predpäté betóny.

Použitie a pôsobenie prísady spomaľujúcej tuhnutie betónov MasterSet R 433

MasterSet R 433 sa používa na spomalenie tuhnutia betónu a malty pri bežnej stavebnej výrobe. Schválené pre predpätý betón.

MasterSet R 433 ovplyvňuje reakciu C3A – fázy cementu a tým spomaľuje celkovú hydratácia cementu. Vývoj hydratačného tepla následkom toho klesá a dochádza k nárastu konečných pevností betónu.

MasterSet R 433 je vhodný predovšetkým pre masívne betónové konštrukcie. Množstvo alkálií prísadou vnesené do betónu vyjadrené ako NA2O ekvivalent nepresahuje 0,02 % hmotnosti, vztiahnuté k cementu.

Na stiahnutie

Technický list MasterSet R 433

pdf (90,72 Kb)