​MasterPolyheed 150

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s predĺženou dobou zachovania konzistencie.

Použitie a pôsobenie superplastifikátora pre transportbetón MasterPolyheed 150

MasterPolyheed 150 je superplastifikátor na báze novej generácie PCE pre transportbetón. Umožňuje hospodárnu výrobu vysokokvalitného betónu s vyššou konzistenciou, nepatrnú stratu spracovateľnosti v čase a s vysokou počiatočnou pevnosťou betónu.

MasterPolyheed 150 spôsobuje v porovnaní s tradičnými vysokoúčinnými stekucovacími prísadami výrazne lepší rozptyl cementových zŕn. Vzniká homogénny cementový tmel, ktorý má malé vnútorné trecie sily a tým sa dosahuje lepšia spracovateľnosť betónu. Špeciálna molekula zaisťuje oneskorenú absorpciu na cementové zrná a zníženie straty konzistencie, pričom však nie je negatívne ovplyvnený nábeh počiatočných pevností.

Na stiahnutie

Technický list MasterPolyheed 150

pdf (87,04 Kb)