MasterMatrix SDC 100

Vysokovýkonný prostriedok na úpravu viskozity tekutých betónov

 

Popis výrobku

Master Matrix SDC 100 je inovačný výrobok. Je to vodný roztok syntetického kopolyméru vysokej molekulovej hmotnosti.

Vďaka tomu, že účinok možno v betóne upraviť podľa potreby “na mieru”, Master Matrix SDC 100 sprostredkuje takú úroveň viskozity v zámesi, ktorá umožňuje dosiahnuť správne vyváženie medzi tekutosťou, pohyblivosťou a odolnosťou proti segregácii betónu, čo sú zdanlivo odporujúce vlastnosti. Toto vyváženie chýba vtedy, keď sa tekutosť betónu dosahuje pridaním vody.

Smart Dynamic ConstructionTM:
Master Matrix SDC 100 je kľúčová zložka konceptu BASF Smart Dynamic Construction s priaznivým účinkom v:

  • ekonómii: úspory jemných častíc (< 0,125 mm), až do 40% rýchlejšie ukladanie a až 5 krát vyššia produktivita laboratória
  • ekológii: menej jemných častíc – menej CO2 a vyššia trvanlivosť betónu
  • v ergonómii: bez vibrácie, bez hluku, nízka lepivosť betónovej zmesi.

Oblasti použitia

Použitie Master Matrix SDC 100 je pre nás optimalizujúce vždy, keď sa javí výhodné zvýšenie viskozity betónovej zmesi, najmä pre:

  • SCC (samohutniaci betón) s nízkym obsahom jemných častíc (materiál, ktorý prepadne sitom 0,125 mm)

Vlastnosti

Master Matrix SDC 100 ponúka nasledovné výhody pri výrobe betónu:

  • zabraňuje segregácii a odlučovaniu vody
  • môže sa používať so všetkými druhmi cementu
  • neovplyvňuje dobu tuhnutia ani počiatočnú pevnosť
  • zámesi sú menej citlivé voči zmenám potreby vody

Na stiahnutie

Malá vodná elektráreň Litoměřice

pdf (241,79 Kb)

Technický list MasterMatrix SDC 100

pdf (91,69 Kb)