MasterEmaco P 5000AP

Jednozložkový ochranný náter na cementovej báze, viacúčelový na ochranu betonárskej ocele a ako spojovací mostík

 

Popis výrobku

MasterEmaco P 5000AP je aktívny ochranný náter, ktorý nielenže odoláva prostrediu s vysokým pH, ale obsahuje aj aktívne antikorózne prísady na ochranu výstužnej ocele.
Je možné ho použiť aj ako spojovací postrek pre následne použité opravné malty.

MasterEmaco P 5000AP je materiál pripravený na okamžité použitie, obsahujúci portlandský cement, triedený jemný piesok, redispergovateľný prášok a špeciálne prísady.

Po zmiešaní s vodou tvorí kašovitú zmes, ktorú je možné nanášať pomocou štetca na očistenú obnaženú výstuž alebo priamo na navlhčený pripravený betónový podklad, ak sa použije ako spojovací mostík.

Vlastnosti a výhody systému

 • Spĺňa všetky dôležité národné a medzinárodné normy pre nátery výstužnej ocele v systémoch opráv betónových konštrukcií.
 • Vynikajúce protikorózne vlastnosti vďaka ako schopnosť výrazne eliminovať prostredie s vysokým pH.
 • Obsahuje aktívne inhibítory korózie pre následnú ochranu ocele.
 • Polyméry modifikované pre lepšie následné viazanie k oceli.
 • Nemá vplyv na pevnosť v ťahu výstužnej ocele.
 • Výborná kompatibilita so stavebnou oceľou, betónom alebo opravnou maltou.
 • Rýchle tuhnutie šetrí čas aj náklady.
 • Jednoduché zmiešanie s vodou.
 • Viacúčelové použitie - môže sa použiť aj ako spojovací nástrek, ktorý zlepší viazanie a zvýši hrúbky vrstiev opravných mált MasterEmaco na pripravené betónové podklady.
 • Svetlosivá alebo biela farba umožňuje rýchlu kontrolu pokrytia ocele priamo na stavbe.
 • Dodáva sa v opakovane použiteľných vzduchotesných nádobách.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm).

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco P 5000AP

pdf (103,13 Kb)

VoP MasterEmaco P 5000 AP

pdf (128,88 Kb)