​MasterEmaco S 145 PG

Tekutá, čerpateľná opravná malta, pripravená na použitie

Popis tekutej opravnej malty MasterEmaco S 145 PG

MasterEmaco S 145 PG je špeciálne pripravená, tekutá a čerpateľná, vysokopevnostná opravná malta, pripravená na použitie. Obsahuje portlandský cement (HSR LA), ktorý je odolný proti síranom. MasterEmaco S 145 PG má nízky obsah chrómanov (Cr-VI) ≤ 2 ppm.

Produkt je pripravený na použitie v rôznej konzistencii, od tekutej po zavlhnutú zmes, na zalievanie stĺpov a základových dosiek, kotvenie skrutiek, prefabrikovaných panelov, opravy a vyrovnávanie dlažby alebo podlahových dosiek. Obsahuje len prírodné kamenivo a preto sa odporúča na použitie všade tam, kde sa požaduje materiálvzhľadom podobný betónu. Maximálna veľkosť zrna je 3,15 mm.

Vlastnosti tekutej opravnej malty MasterEmaco S 145 PG

  • Tekutá a čerpateľná opravná malta, pripravená na použitie, ktorá pri kontrolovaných podmienkach vytvrdzuje bez segregácie, vyrovnáva zmrašťovanie pri vysychaní, ak je kontaktná plocha s okolím < 5 % celkového povrchu.
  • Tekutá a čerpateľná opravná malta, ktorú je možné namiešať a aplikovať v rôznej konzistencii: tekutej, tečúcej, plastickej alebo zavlhnutej.
  • Tekutá a čerpateľná opravná malta, ktorá si zachováva dobrú spracovateľnosť min. 30 minút pri 20 až 25 °C.
  • Tekutá a čerpateľná opravná malta, ktorú je možné čerpať do zložitých alebo pre bežné metódy zálievky ťažko prístupných miest.
  • Tekutá a čerpateľná opravná malta poskytujúca vzhľad hladenej dlažby alebo betónu, čím sa zvyši odolnosť proti oteru.
  • Odolná proti alkalickému prostrediu.
  • Malta s dobrým vývojom pevností.
  • Tekutá a čerpateľná opravná malta, obsahujúca prísady, ktoré negenerujú plyny a neuvoľňujú vzduch ako hliníkový prášok, tekutý koks atď.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 145 PG

pdf (109,19 Kb)

VoP MasterEmaco S 145 PG

pdf (110,31 Kb)