MasterEmaco S 5450 PG

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tekutá, určená na statické konštrukčné sanácie

 

Popis výrobku

MasterEmaco S 5450 PG je jednozložková hmota s vysokou pevnosťou, vysokým modulom pružnosti, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónu s nosnou funkciou, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1504 časť 3, triedy R4.

MasterEmaco S 5450 PG je hmota, ktorá obsahuje portlandský cement odolný proti síranom (HSR LA), hydraulické spojivá, piesky s dobrou krivkou zrnitosti, špeciálne zvolené polymérové vlákna (PAN - polyakrylonitryl) a špeciálne prísady na podstatnú redukciu zmrašťovania s mimimálnym sklonom k tvorbe trhlín.

Po zmiešaní s vodou vytvára MasterEmaco S 5450 PG maltu, ktorá má tekutú alebo polotekutú konzistenciu, ktorá sa dá ľahko aplikovať ručne alebo strojom. MasterEmaco S 5450 PG sa môže použiť na hrúbky vrstvy od 20 mm až do 200 mm.

Rozsah použitia

MasterEmaco S 5450 PG sa používa na opravy všetkých typov železobetónových konštrukcií s nosnou funkciou ako sú:

 • Stĺpy, piliere, trámy a nosníky všetkých typov mostov,
 • Pobrežné konštrukcie,
 • Zariadenia na úpravu vody, čistiarne odpadových vôd,
 • Veľkoplošné opravy s nosnou funkciou (napr. zosilňovanie) s použitím debnenia a technológie zalievania.
 • Opravy železobetónu s vysokou hustotou výstuže, kde nie je možné aplikovať ručné ani nástrekové technológie.

Vlastnosti výrobku

 • Formulovaná s novou nanotechnológiou tak, že minimalizuje zmraštenie a tendenciu k tvorbe trhlín
 • Bez segregácie a krvácania.
 • Dlhá doba spracovateľnosti.
 • Vysoká tekutosť zmesi zaisťuje dokonalé zhutnenie aj v profiloch s vysokou koncentráciou výstuže
 • Aplikovateľná ručne aj strojom
 • Pre výplne až do hrúbky 200 mm v jednej vrstve.
 • Pri použití vhodného suchého kameniva je možné hmotu zalievať aj v hrúbkach nad 200 mm.
 • Vývoj pevnosti prekračuje požiadavky definované pre triedu R4 normy EN 1504 časť 3.
 • Trvanlivosť je zaistená vďaka veľmi nízkemu zmrašťovaniu.
 • Príprava podkladu sa rieši štandardnými metódami.
 • Vynikajúca odolnosť proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom s CHRL.
 • Vysokoodolná proti karbonatizácii.
 • Odolná proti síranom.
 • Dobre odolná proti prenikajúcej vode a chloridom.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm ).
 • Neobsahuje chloridy.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 5450 PG

pdf (109,03 Kb)