MasterEmaco T 450

Čerpateľná a liata malta na opravy ciest s hustou premávkou a reprofiláciu mostoviek

 

Popis produktu

MasterEmaco T 450 je vysokopevnostná, priamo použiteľná, liata a čerpateľná opravná malta; ktorá je síranovzdorná, vystužená PAN (polyakrylnitril) vláknami a modifikovaná vybranými polymérmi. Je určená na opravy betónových pojazdných plôch. Je upravená na použitie v konzistencii od tekutej po zemito vlhkú. Obsahuje len prírodné kamenivo a vytvorená hmota sa vzhľadom a chovaním podobá klasickej malte. MasterEmaco T 450 má nízky obsah chrómanov (Cr-VI) < 2 ppm

Rozsah použitia

  • Na aplikácie, kde sa požaduje malta s vysokou konečnou pevnosťou, farebne podobná betónu.
  • Na opravy trhlín a výtlkov na betónových plochách namáhaných dopravou.
  • Opravy/reprofilácie na plochách vodorovných a plochách s miernym spádom – napr. mostovky, ďiaľnice, letiská, chodníky, podlahy, rampy, nájazdy.

Vlastnosti

  • Malta, která zachováva dobrú konzistenciu na spracovanie min. počas doby 30 minút pri teplotách +20 až +25 °C.
  • Obmedzenie vzniku trhlín pri zmrašťovaní.
  • Odolná proti vysokým teplotám pre pokládku LA, event. pre natavovanie asfaltových pásov.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 450

pdf (110,82 Kb)

VoP MasterEmaco T 450

pdf (130,36 Kb)