MasterFlow 928

Cementová nezmrašťujúca sa zálievková a kotevná malta

 

Popis výrobku

MasterFlow 928 je vopred pripravená jednozložková nezmrašťujúca sa vysokopevnostná zálievková a kotevná malta, vyrobená na cementovej báze s obsahom prírodných plnív. Receptúra umožňuje použitie tak tekutej ako aj zavlhnutej zmesi na presné zálievky základov strojov, konštrukčných stavebných prvkov, prefabrikovaných prvkov oporných múrov, trámov a stĺpov.

Rozsah použitia

 • na presné zálievky strojov a strojných technológií v minimálnej optimálnej hrúbke vrstvy 2,5 cm (MasterFlow 928 obsahuje kremičitý piesok s veľkosťou zrna max. 4 mm)
 • pre vrstvy nad 8 cm pri veľkých objemoch odporúčame kvôli úspore vlastnej suchej zmesi MasterFlow 928 primiešať špecifické kremičité plnivo Dmax 8 mm od BASF alebo iné čisté plnivo frakcie 4/8 v maximálnom množstve do 30 % hmotnosti (napr. na 25 kg MasterFlow 928 max. 8 kg plniva Dmax 8 mm)
 • na zálievky s požadovanou vysokou mechanickou pevnosťou
 • na nezmrašťujúce sa zálievky prefabrikovaných prvkov oporných múrov, trámov a stĺpov
 • na kotvenie skrutiek a výstuže do betónu
 • na kotvenie oceľových zábradlí, stĺpov do betónu a pod.

Vlastnosti výrobku

 • Po zmiešaní s vodou je zálievka ihneď pripravená na použitie.
 • V optimálnych podmienkach vytvrdzuje bez “krvácania (segregácie)”.
 • Umožňuje namiešanie tekutej, plastickej alebo zavlhnutej konzistencie zmesi.
 • Vykazuje dobrú spracovateľnosť aj po 45 minútach pri +20 °C.
 • Je to nezmrašťujúca sa zálievka, ktorá neobsahuje plynotvorné alebo odvzdušňovacie prísady ako napr. hliníkový prášok, plynný koks, a pod.
 • Produkt je certifikovaný ako kotevná malta podľa STN EN 1504-6 a ako vysokopevnostná nezmrašťujúca sa zálievková malta so statickou funkciou podľa STN EN 1504-3.
 • MasterFlow 928 má nízky obsah chrómanov (CR-VI) < 2 ppm.
 • Má vynikajúcu odolnosť proti chemickým a rozmrazovacím látkam (priemerný odpad cca 250 g/m2 po 150 cykloch, metóda C podľa STN 731326).

Na stiahnutie

Technický list MasterFlow 928

pdf (130,36 Kb)

VoP MasterFlow 928

pdf (91,98 Kb)