​MasterTop 200 - vsyp s metalickou prímesou  na tvrdé monolitické betóny v priemysle

Popis a rozsah použitia vsypu s metalickou prímesou MasterTop 200

MasterTop 200 je už predmiešaný vsypový materiál s metalickou prímesou, určený na tvrdé monolitické betóny v priemysle. Tento produkt sa skladá z vysokoakostného portlandského cementu, tvrdých prímesí na metalickej báze (s optimálnou krivkou zrnitosti), zo špeciálnych aditív a z pigmentov. Je odolný proti účinkom zásad a účinkom svetla.

MasterTop 200 svojimi vlastnosťami výrazne zlepšuje tvrdosť a/alebo farebnosť klasických betónových podláh či poterov (vo vnútornom či vonkajšom prostredí). Môže
byť vystavený ľahkým až ťažkým účinkom prevádzky a prevádzkových zaťažení. Je vhodný obzvlášť do špedičných skladov, mechanických dielní v ťažkom priemysle, leteckých hangárov, garáží pre nákladné autá, tlačiarní, papierní alebo nakladacích rámp.

Vlastnosti vsypového materiálu s metalickou prímesou MasterTop 200

Namáhanie klasických betónových podláh pojazdom či manipuláciou s materiálom pri skladovaní vedie k vysokej abrázii (oteru), dochádza k zvýšenej prašnosti a lokálnemu poškodeniu betónu (výtlky) či k iným mechanickým poškodeniam. Použitím MasterTop 200 do vrchnej vrstvy betónu sa štvornásobí až zosemnásobí životnosť podlahy vzhľadom k „obyčajnej“ betónovej podlahe, podstatne sa zvýšia mechanické vlastnosti ako pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe, veľmi výrazne sa zvýši oteruvzdornosť, povrchová hutnosť a odolnosť proti rázovým zaťaženiam. Povrch je bezprašný, dobre čistiteľný, podľa požiadaviek zákazníka môže byť v celej hrúbke prefarbený jedným z mnohých farebných odtieňov. Zároveň zlepšuje odolnosť podlahy proti chemickému namáhaniu (lúhy, oleje), nenahrádza však chemicky odolnú podlahu.

Na stiahnutie

Technický list MasterTop 200

pdf (107,66 Kb)