Close

Login

Please login with your username and password.

Login

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Please select your language

This page is available in the following languages:

  Please select your country

  Omejitev odgovornosti ​


  1. Spletno mesto upravlja podjetje Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana, vse pravice do njega pa ima v lasti in si jih pridržuje podjetje Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana.

  2. Spletno mesto, ki je na voljo, in programska oprema, ki je na voljo na tem spletnem mestu, sta uporabniku na voljo »kakršna sta« in brez kakršnih koli jamstev ali navedb (izrecnih ali implicitnih) ali brez kakršne koli odgovornosti v največji mogoči meri, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja. Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana, razen v primeru namerne kršitve, ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali v zvezi z njim. Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli posredno, naključno, posledično in posebno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta ali v zvezi z njim.

  3. Vse informacije o izdelkih ali druge informacije, objavljene na spletnem mestu, so posredovane na podlagi najboljšega védenja Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana. Vse te informacije pa, kolikor je to zakonsko dovoljeno, ne predstavljajo nobenega jamstva ali kakršne koli odgovornosti družbe Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana in uporabnika ne razbremenijo obveznosti izvajanja lastnih preiskav in testov.

  4. Spletno mesto, njegova vsebina, gradiva in informacije ne spreminjajo splošnih prodajnih pogojev družbe Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana, razen če ni pisno določeno drugače.

  5. Brez kakršne koli odgovornosti lahko Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana brez predhodnega obvestila po lastni presoji kadar koli spremeni in/ali prekine delovanje celotnega spletnega mesta ali njegovih delov in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz njegove posodobitve.

  6. Povezave do spletnih mest tretjih oseb (hiperpovezave) ne pomenijo, da Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana odobrava ta spletna mesta tretjih oseb in Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana ni odgovorna za razpoložljivost teh mest ali njihove vsebine. Uporaba hiperpovezav do teh spletnih mest predstavlja lastno odgovornost uporabnika.

  7. Vse zahtevke ali tožbe, povezane s spletnim mestom ali njegovo uporabo, ureja in razlaga slovenska zakonodaja, razen ob navzkrižju zakonskih določil.

  8. Informacije na podlagi 36. člena nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz): d​ružba Master Builders Solutions, Podružnica Ljubljana ne bo sodelovala v nobenem postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov v smislu omenjenega zakona ali v katerem koli spletnem mehanizmu za reševanje sporov in tega tudi ni dolžna storiti.