Giải pháp

Master Builders Solutions từ BASF cung cấp các giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp công trình.


Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các giải pháp của chúng tôi.

Giải pháp cho Sức khỏe & Chăm sóc

Giải pháp cho Sức khỏe & Chăm sóc

Giải pháp cho bãi đỗ xe

Giải pháp cho bãi đỗ xe

Giải pháp cho các trường học

Giải pháp cho các trường học

Giải pháp cho công trình biển

Giải pháp cho công trình biển

Giải pháp cho cầu, đường ray và đường bộ

Giải pháp cho cầu, đường ray và đường bộ

Giải pháp cho ngành bê tông

Giải pháp cho ngành bê tông

Giải pháp cho ngành dược phẩm

Giải pháp cho ngành dược phẩm

Giải pháp cho ngành hóa chất

Giải pháp cho ngành hóa chất

Giải pháp cho ngành khai thác dầu & khí đốt

Giải pháp cho ngành khai thác dầu & khí đốt

Giải pháp cho ngành khai thác mỏ

Giải pháp cho ngành khai thác mỏ

Giải pháp cho ngành phong điện

Giải pháp cho ngành phong điện

Giải pháp cho ngành sản xuất xi măng

Giải pháp cho ngành sản xuất xi măng

Giải pháp cho ngành thực phẩm & nước giải khát

Giải pháp cho ngành thực phẩm & nước giải khát

Giải pháp cho ngành xử lý nước

Giải pháp cho ngành xử lý nước

Giải pháp cho ngành điện

Giải pháp cho ngành điện