Phụ gia xi măng MasterCem

MasterCem là gì?

Dòng sản phẩm MasterCem của BASF bao gồm chất trợ nghiền, nâng cao chất lượng và các sản phẩm đặc biệt. Những phụ gia này được sản xuất đặc biệt để nâng cao các chỉ số chất lượng trong việc sản xuất xi măng bằng cách tăng hiệu suất sản xuất và chất lượng, trong khi đồng thời giảm chi phí.

Tại sao MasterCem là giải pháp duy nhất cho các nhà sản xuất xi măng?

Những sự sáng tạo của chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu hiện tại và cấp thiết của các nàh sản xuất xi măng và được thích ứng để làm việc với nhiều loại xi măng hỗn hợp khác nhau. Hơn nữa, các sản phẩm được hậu thuẫn bởi sự hỗ trợ kỹ thuật của mạng lưới các chuyên gia xi măng trên toàn cầu của BASF.

Chọn sử dụng MasterCem giúp các nhà sản xuất xi măng nâng cao được tính cạnh tranh như thế nào?

Phụ gia xi măng MasterCem khuyếch đại hiệu suất nghiền, kết quả là sản phẩm đầu ra nhiều hơn, sử dụng ít linh-ke hơn, giảm đáng kể khí thải CO2. Phụ gia nâng cao chất lượng của chúng tôi điều chỉnh và nâng cao các tính chất của xi măng, cải thiện cường độ, tính công tác và độ chảy, và nâng cấp khả năng sử dụng được và tính bền của xi măng.

MasterCem ES 2285 - Phụ gia xi măng chất lượng cao

MasterCem ES 2316 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2318 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2320 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2339 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2348 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2381 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem GA 1350 - Lớp vữa xi-măng polyme chống thấm, đàn hồi

MasterCem LS 3262 - Phụ gia xi măng chất lượng cao