Đóng

Đăng nhập

Please login with your username and password.

Đăng nhập

Can’t remember your accounts password?

Không thể đăng nhập tài khoản của bạn?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Vui lòng chọn vị trí của bạn

  ​Giới thiệu Master Builders Solutions

  Master Builders Solutions một thương hiệu toàn cầu từ năm 1909 về các giải pháp hóa chất tiên tiến cho ngành xây dựng. Thương hiệu  đại diện cho kinh nghiệm của chúng tôi trong hơn 100 năm trong ngành xây dựng.

  Danh mục sản phẩm phong phú dưới thương hiệu Master Builders Solutions bao gồm các giải pháp lâu bền cho xây dựng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình, như:

  • Phụ gia bê tông
  • Phụ gia xi măng
  • Các giải pháp cho xây dựng công trình ngầm
  • Vữa hoàn thiện
  • Sửa chữa và bảo vệ bê tông
  • Chống thấm
  • Keo trám khe
  • Sàn công nghiệp

  Thuật ngữ liên quan đến thương hiệu Master Builders Solutions đã được chuẩn hóa của chúng tôi đã thể hiện danh mục sản phẩm một cách rõ ràng và dễ hiểu. Mỗi tên sản phẩm chỉ ra lĩnh vực ứng dụng, chức năng hoặc sự hoàn thiện.

  Sự tinh thông của đội ngũ chuyên gia trên toàn cầu của chúng tôi là dành cho công trình của bạn

  Những bí quyết và kinh nghiệm từ cộng đồng chuyên gia xây dựng trên toàn cầu đã tạo nên điều cốt lõi cho thương hiệu Master Builders Solutions.

  • Chúng tôi kết hợp đúng các yếu tố từ danh mục của chúng tôi để giải quyết các thách thức cụ thể về xây dựng mà bạn đang đối mặt.
  • Chúng tôi hợp tác các chuyên gia giữa các khu vực và dựa trên kinh nghiệm có được từ vô số công trình trên toàn thế giới.
  • Chúng tôi đẩy mạnh các công nghệ của Master Builders Solutions trên toàn cầu, cũng như kiến thức sâu sắc về nhu cầu xây dựng tại địa phương để phát triển những sáng kiến giúp bạn thành công hơn và hướng đến xây dựng bền vững.

  Thương hiệu Master Builders Solutionsđại diện cho toàn bộ năng lực về lĩnh vực giải pháp hóa chất, sẵn sàng mang đến cho bạn từ ý tưởng cho đến việc hoàn thiện một công trình.