MasterCem ES 2316 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

Ứng dụng MasterCem ES 2316 cho những mục đích nào?

MasterCem ES 2316 giúp cải thiện cường độ sớm.

Điều gì tạo ra sự độc đáo cho MasterCem ES 2316?

MasterCem ES 2316 cải thiện đáng kể cường độ sớm của xi măng, tốt hơn so với phụ gia trợ nghiền hoặc sản phẩm truyền thống khác. Nó rất hiệu quả như là một chất xúc tác cho sự hy-đrát hóa sớm các hạt xi măng và cải thiện sự phản ứng giữa C3A và thạch cao giúp tăng cường độ sớm xi măng.

Những lợi ích gì từ MasterCem ES 2316?

  • Tăng năng suất nghiền từ 6% - 15% với cùng độ mịn xi măng.
  • Giảm giá thành sản xuất xi măng bằng cách giảm chi phí nghiền và giảm hệ số sử dụng clanh-ke.
  • Tăng cường độ sớm từ 15% - 30%
  • Tăng độ linh động hạt xi măng

MasterCem ES 2285 - Phụ gia xi măng chất lượng cao

MasterCem ES 2316 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2318 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2320 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2339 - Phụ gia tăng cường độ xi măng

MasterCem ES 2348 - Phụ gia tăng cường độ xi măng