MasterGlenium ACE 8546 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt cho bê tông đúc sẵn và bê tông tươi

MasterGlenium ACE 8546 là gì?

MasterGlenium ACE 8546 là phụ gia siêu hóa dẻo gốc polycarboxylate ether (PCE) đuợc liên kết với nhau bằng công nghệ sureTEC. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng duy trì độ sụt tốt, sự phát triển cường sớm và trễ cao cho phép MasterGlenium ACE 8546 có khả năng thỏa mãn các yêu cầu khắt khe mà phụ gia siêu dẻo truyền thống không thể đáp ứng được.

Những ứng dụng của MasterGlenium ACE 8546?

MasterGlenium ACE 8546 sử dụng hiệu quả ở tỉ lệ nước/xi măng vừa và thấp. Độ giảm nước cao, cường độ sớm và khả năng duy trì độ sụt tốt nên MasterGlenium ACE 8546 là phụ gia lý tưởng cho bê tông tươi và đúc sẵn.

Lợi ích gì từ MasterGlenium ACE 8546?

  • Độ giảm nước cao
  • Cường độ sớm và trễ cao
  • Bê tông có độ linh động cao giúp dễ thi công
  • Duy trì độ sụt lâu mà không cần phải thêm nước ở công trường
  • Bề mặt hoàn thiện đẹp và giảm thiểu hiện tượng thoát nước bề mặt
  • Bê tông dẻo, dễ bơm
  • Bê tông có thẩm thấu thấp và độ bền cao

MasterGlenium ACE 8533 - Phụ gia giảm nước cao cấp kết hợp công nghệ sureTEC với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8536 - Phụ gia giảm nước cao cấp với polymer ether biến tính

MasterGlenium ACE 8538 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8539 – Phụ gia giảm nước cao cho bê tông đúc sẵn

MasterGlenium ACE 8546 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt cho bê tông đúc sẵn và bê tông tươi

MasterGlenium ACE 8568 – Phụ gia giảm nước cao, duy trì độ sụt tốt

Tải xuống

MasterGlenium ACE 8546: Technical Datasheet

pdf (107,64 Kb)