MasterPel 05 – phụ gia chống thấm cao cấp

MasterPel 05 là gì?

MasterPel 05 là phụ gia chống thấm chất lượng cao cho bê tông bởi tính chất ngăn nước và lấp lỗ rỗng, nó cung cấp cho bê tông khả năng ngăn nước cao và khả năng chống sương giá tuyệt vời. Nhờ thành phần đặc biệt của các chất hoạt tính cao mà MasterPel 05 có tính chất đa năng, làm dẻo bê tông tươi, giảm lượng nước cần thiết, tăng khả năng làm việc và khả năng đầm, giảm lỗ rỗng và tăng khả năng ngăn nước.

MasterPel 05 tác dụng với lượng vôi tự do trong xi măng và tạo ra các chất trương nở làm bít mọi lỗ rỗng mao dẫn trong bê tông và ngay cả chống lại áp lực nước.

Công dụng của MasterPel 05:

MasterPel 05 rất hữu ích cho ngành xây dựng, không ảnh hưởng đến nước uống:

  • Mọi ứng dụng đòi hỏi chống thấm cho bê tông như tường bao và sàn, bồn nước, ống nước, đường ngầm, si-lô và hồ chứa
  • Bê tông khối và gạch
  • Panen và vữa trát nghèo xi măng
  • Các kết cấu bê tông đòi hỏi lớp trát măt, gạch lót hoặc sơn lót

MasterPel 05 – phụ gia chống thấm cao cấp

Tải xuống

MasterPel 05: Technical Data Sheet

pdf (87,97 Kb)