MasterPolyheed 26RC – Phụ gia siêu giảm nước và kéo dài thời gian đông kết cho xây dựng thủy đập

MasterPolyheed 26RC là gì?

MasterPolyheed 26RC là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới với thành phần gồm các polymer polycarboxylate ether có cấu tạo đặc biệt làm cho bê tông dễ đầm và có độ lèn chặt cao.

Ứng dụng MasterPolyheed 26RC?

MasterPolyheed 26RC được phát triển chủ yếu dùng cho bê tông đầm lăn trong xây dựng thủy đập.

Lợi ích từ việc sử dụng MasterPolyheed 26RC?

  • Dễ đầm, không phân tầng
  • Độ lèn chặt cao
  • Liên kết tốt giữa hai lớp đổ
  • Kết cấu có kích thước ổn định, giảm nguy cơ nứt
  • Bề mặt bê tông láng mịn
  • Khả năng chịu lực cao
  • Ít mao quản, độ bền cao
  • So với phụ gia thông thường, nó giúp cải thiện cường độ sớm và cường độ sau cùng, khả năng làm việc và duy trì độ sụt.

MasterPolyheed 26RC – Phụ gia siêu giảm nước và kéo dài thời gian đông kết cho xây dựng thủy đập

MasterPolyheed 8388 - Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian đông kết bê tông

Tải xuống

MasterPolyheed 26RC: technical datasheet

pdf (104,06 Kb)