MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561?

MasterRheobuild 561 là phụ gia lỏng, thành phần gồm các polymer tổng hợp được thiết kế đặc biệt để làm tăng cường tính dẻo của bê tông.

MasterRheobuild 561 có tính năng thỏa mãn tiêu chuẩn ASTM C494 loại B, D và G, theo tiêu chuẩn BS 5075 phần 3 và UNI 7102, 7102-72 và 8145. Nó cũng tương thích với tất cả các loại xi măng đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Công dụng của MasterRheobuild 561:

  • Đổ bê tông khối lớn
  • Bê tông trộn sẵn
  • Bê tông vận chuyển đi xa
  • Bê tông bơm lên cao
  • Đổ bê tông ở thời tiết nóng
  • Sử dụng với mọi loại xi măng và phụ gia ngậm khí tiêu chuẩn ASTM, AASHTO, CRD và BSI

MasterRheobuild 561 đã được sử dụng cho:

  • Móng bè của các nhà máy điện nguyên tử, máy phát điện tua-bin, xưởng cán kim loại, xưởng đóng tàu và nhà cao tầng
  • Vận chuyển bê tông đi hơn 1 giờ đồng hồ
  • Đổ cho những công trình đòi hỏi phải bơm bê tông xa hơn 200m và bơm cao
  • Cấu trúc bê tông cốt thép và bê tông ứng suất trước nơi nhiệt độ >30oC và độ ẩm thấp

MasterRheobuild 555 – Phụ gia siêu dẻo cho bê tông trong điều kiện khí hậu nóng

MasterRheobuild 561 A – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561V - phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild R 777 - Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 1000 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

MasterRheobuild 561 – phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông chậm mất độ sụt

Tải xuống

MasterRheobuild 561: Technical Data Sheet

pdf (105,51 Kb)