Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  ​Společnost BASF spolupracovala při stavbě nejdelšího železničního tunelu světa

   

  Po téměř 20 letech výstavby byl ve Švýcarsku 1. června oficiálně otevřen Gotthardský bázový tunel. Výstavbu nejdelšího železničního tunelu na světě pomohly zrealizovat také stavební chemické produkty od společnosti BASF. „Jsme hrdí, že jsme přispěli našimi inovativními řešeními a know-how a pomohli našim zákazníkům zvládnout výzvu v podobě této monumentální stavby," řekl Ralf Spettmann, prezident divize Stavební chemie společnosti BASF.

  Na Gotthardský bázový tunel o délce 57 kilometrů bylo použito kolem čtyř milionů tun betonu – zhruba 40x více než na Burj Khalifa, nejvyšší budovu světa. Společnost BASF dodala pro výstavbu tunelu přísady do betonu, injektážní mikrocement na utěsnění proti průsakům vody a ochranný nástřik proti požáru.

   

  Dlouhé vzdálenosti a vysoké teploty v tunelu

  Ve dvacetikilometrovém úseku mezi Erstfeldem a Sedrunem jsou dva souběžné tunely, které přibližně každých 300 metrů propojuje štola postavená za pomoci betonu s přísadami společnosti BASF.

  „V podzemích stavbách jsou na beton protichůdné nároky. Při transportu několik kilometrů hluboko do nitra hory musí být použitelný a nesmí zatuhnout. Jakmile ho ale nastříkáte na stěny tunelu, musí zatvrdnout téměř okamžitě. Toto pro nás byla jedna z největších výzev," řekl René Bolliger, vedoucí oddělení podzemních staveb společnosti BASF pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Díky správné kombinaci přísad do betonu od společnosti BASF vše dopadlo na výbornou. Zatímco superplastifikátory MasterGlenium zajistily, aby byl beton tekutý a funkční, urychlovače stříkaného betonu naopak podpořily zatuhnutí a ztvrdnutí betonu během několika vteřin po nastříkání na stěny tunelu. Kromě výše zmiňovaného vyvinula BASF speciálně pro výstavbu Gotthardského bázového tunelu také přísadu, která výrazně zpomaluje hydrataci cementu.

   V kombinaci se superplastifikátory společnosti BASF tak bylo zajištěno optimální využití betonu i přes to, že byl uvnitř horninového masivu vystaven vysokým teplotám a dopravován z velkých dálek. Systém superplastifikátorů a inhibitoru byl použit i pro počáteční zajišťovací opatření po výkopu a při betonování vnitřního sekundárního ostění.

   

  Betonové řešení pro hluboké šachty

  Dvě vertikální šachty sestupují více než 800 metrů od horské vesnice Sedrun do jedné ze dvou multifunkčních stanic tunelu. Stanice slouží pro nouzové zastavení a také jako místo pro větrací zařízení a jinou technickou infrastrukturu. I v tomto úseku je možné nalézt řešení od společnosti BASF. Stejně jako v tunelu byl i zde nejprve použit stříkaný beton a poté realizováno ostění litého betonu. „Čerpání betonu pomocí vertikální přístupové šachty bylo velmi náročné. Museli jsme mít jistotu, že během klesání betonu se jeho složky od sebe neoddělí," vysvětlil Bolliger. Výběrem správného superplastifikátoru betonu a nalezením optimálního dávkování pro aplikační podmínky, zajistili odborníci společnosti BASF snadnou zpracovatelnost betonu i po několikasetmetrovém volném pádu. Aby se zabránilo vnikání vody, byl do skalních puklin a dutin injektován mikrocement.

   

  Protipožární ochrana se společností BASF

  Požáry v tunelech znamenají obrovské nebezpečí, i proto jsou požadavky na požární bezpečnost velmi přísné. Pokud se totiž beton zahřeje na teplotu vyšší než 1 000°C, ztrácí svoji nosnost a tunel se zhroutí. Proto byla stěna Gotthardského bázového tunelu poblíž jižního portálu potažena speciální protipožární maltou od společnosti BASF. „S takto upravenou maltou vydrží stěny tunelu teploty až do 1 400°C po dobu minimálně 90 minut, což je pro hasičské zásahy velmi drahocenný čas," řekl Frank Clement, odborník společnosti BASF na řešení protipožární ochrany v podzemním stavitelství.

   

  Aplikování protipožární malty od BASF v Gotthardském železničním tunelu. tento speciální materiál
  chrání tunel před přehřátím do 1400 °C.

  Švýcarský megaprojekt Gotthardského bázového tunelu

  Gotthardský bázový tunel je nejdelší železniční tunel světa a jeho stavba stála kolem 9 miliard eur. Tato trasa přes Alpy zkrátí čas cesty
  mezi Curychem a Milánem zhruba o hodinu. Sklon tunelu byl značně snížen; nejvyšší bod (550 m n. m.) se nachází o pouhých 90 metrů výš než severní portál Erstfeld. Ve srovnání se starou Gotthardskou železnicí, která musela mezi Erstfeldem a vrcholem prvního Gotthardského tunelu (otevřen roku 1882) překonat výškový rozdíl kolem 700 metrů, mohou nyní nákladní vlaky tunelem vozit dvojnásobnou hmotnost a cestovní vlaky projedou až dvakrát rychleji.

   

  O společnosti BASF

  Ve společnosti BASF vytváříme chemii – a děláme tak již 150 let. Společnost má velice široké portfolio zahrnující chemikálie, plasty, stavební materiály, zemědělské produkty i ropu a zemní plyn. Jako globální leader v oblasti chemického průmyslu kombinujeme ekonomický úspěch, ochranu životního prostředí a sociální odpovědnost. Pomocí vědy a výzkumu umožňujeme našim zákazníkům prakticky ve všech průmyslových odvětvích, aby vyhověli všem současným i budoucím potřebám společnosti. Naše produkty a systémová řešení přispívají k šetrnému hospodaření se zásobami, zaručují zdravou výživu a pomáhají zlepšovat kvalitu lidského života. Náš přínos je shrnut do našeho korporátního cíle: Tvoříme chemii pro trvale udržitelnou budoucnost. BASF zaměstnává více než 112 000 lidí a v roce 2015 vykázala tržby ve výši více 70 miliard Eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovatelné na akciových trzích
  ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Více informací o společnosti BASF najdete na internetu na stránkách www.basf.com.