Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  Řešení pro těžební průmysl

  ​Skupina MBC Group si pod značkou Master Builders Solutions drží celosvětově vůdčí pozici v oblasti dodávek spolehlivých řešení pro důlní sektor na základě produktů uzpůsobených pro konkrétní zákazníky. Za více než 100 let se z našich inovací vytvořilo měřítko pro dnešní průmysl. Dodáváme globálně uzpůsobená řešení, jež plní své úkoly v neustále se měnících geologických prostředích a náročných podzemních podmínkách. I v dnešní době nadále poskytujeme podporu těžebnímu sektoru, a to v podobě technologických zlepšení, která přímo zvyšují bezpečnost a produktivitu k zajištění udržitelné budoucnosti důlního průmyslu.

  Pokročilé systémy pro vysoce kvalitní stříkaný beton​

  Skálopevná podpora podkladu

  V rámci důlních provozů jsou vykonávány mnohé důležité procesy, jako například podpora podkladu, která bezpečně zajišťuje vyhloubenou oblast. Zkušení inženýři skupiny MBCC Group​​ se silným smyslem pro servisní služby jsou schopni bezpečně a hospodárně řešit široký rozsah různých potenciálních problémů. Naše klíčové kompetence se vztahují k podpoře podkladu používající vlákny vyztužený stříkaný beton a jedinečné tenké stříkané vrstvy (TSL), jež jsou samozhášecí a tvoří dlouhodobě působící hladké propojení zamezující větrání, a to i u komplexních geologických povrchů.

  Stříkaný beton

  Injektážní systémy pro zpevňování půdy​

  Vyšší produktivita a bezpečnost se spolehlivým zpevněním podkladu

  Značka Master Builders Solutions skupiny MBCC Group nabízí kompletní sortiment specializovaných injektážních pryskyřic a systémů pro zpevnění podkladu během důlních a těžebních činností.

  Tím, že náš globální technický tým rozumí geologickým problémům souvisejícím s těžbou tvrdých hornintěžbou uhlí, dodává nákladově nejefektivnější řešení pro předběžnou a následnou injektáž pro zpevnění podkladu, jimiž dokáže stabilizovat nepřívětivé podmínky podkladu a vyřešit neočekávané vnikání vody. S pomocí praktických školicích programů a podpoře přímo v místě vykonávání práce jsou přerušení provozu udržována na minimální úrovni a dosahuje se úspěšného postupu prací.

  Injektáže

  TBM - Vysoce účinné produkty optimalizují tunelovací výkon​

  Efektivní produkty s vysokým výkonem zlepšují pohony TBM

  Relativně nová koncepce využívání technologie TBM v důlních provozech namísto konvenčních metod vrtání či odstřelů přinesla zvýšení efektivity výroby, rychlejší postup těžby a zlepšení pracovních podmínek.

  Jako globálně vůdčí dodavatel individuálně přizpůsobených řešení pro tvorbu tunelů v měkkých podkladech a tvorbu tunelů v tvrdých horninách nabízíme největší sortiment spolehlivých a technicky sofistikovaných produktů a služeb z oblasti TBM pro kryté stroje pro měkké podklady a otevřené metody pro tvrdé horniny.

  Náš celkový přístup k řešení identifikuje cenově nejefektivnější produkty a systémy tak, aby se dosáhlo zlepšení provozní efektivity systémů TBM. Zahrnuty jsou rovněž naše profesionální a kompetentní služby od okamžiku spuštění projektu, jejichž součástí je poskytnutí týmu mezinárodních a místních specialistů na těžební průmysl, kteří poté pomáhají s produktovými školeními, technickým poradenstvím, podporou prací přímo na místě a řešením případných problémů.

  TBM


  Důl