Výrobci cementu

Náš zákaznický přístup odpovídá potřebám výrobců cementu

 

Výrobci cementu působí v jednom z nejnáročnějších odvětví na světě a čelí ekonomickým a ekologickým problémům i velkému množství nových požadavků, které ženou výrobní i lidské zdroje na hranice možností.

Kromě nároků na snížení podílu slínku, zvýšení efektivity výroby a celkového zlepšení parametrů cementu musí provozovatelé cementáren neustále optimalizovat spotřebu energie a snižovat emise CO2.

V podobě produktů MasterCem - součásti projektu Master Builders Solutions - nabízí BASF inovativní řadu mlecích přísad a speciálních produktů, které jsou zaměřeny na aktuální i budoucí potřeby výrobců cementu s cílem zvýšení efektivity výroby. Naše nabídka produktů vychází z dlouhodobých zkušeností s  materiály pro výrobu cementu a z důkladných znalostí odvětví výroby cementu. Nositeli těchto zkušeností jsou naši odborníci na cement po celém světě, kteří disponují lokálními znalostmi a zdroji pro poskytování špičkových řešení ve všech fázích výroby.

MasterCem


Cementárna