Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  ​Prohlášení o ochraně osobních údajů


  Správcem údajů je:

  MBS CZ-SK s.r.o.
  F.V.Veselého 2760/7 
  193 00 Praha – H. Počernice, 

  Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Tomáše Chmelíka na e-mailové adrese: tomas.chmelik@masterbuilders.com.​​

  Můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo příslušného dozorčího orgánu, zejména v zemi vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení.

  Případně se můžete obrátit na dozorčí úřad naší místní příslušnosti:
  Office for Personal Data Protection
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7

  Na následujících řádcích bychom vás chtěli podrobně seznámit s informacemi o tom:

  1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, za jakými účely je shromažďujeme a jaký je právní základ pro jejich zpracovávání.
  2. Jak používáme soubory cookies.
  3. Komu můžeme vaše osobní údaje předat.
  4. Jak vaše osobní údaje chráníme.
  5. Vaše práva týkající se zpracovávání vašich osobních údajů.
  6. Ochrana osobních údajů nezletilých
  Informace o ochraně osobních údajů na sociálních sítích najdete najdete na odkaze zde​.


  ​​​​​1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete a používáte naše webové stránky, za jakými účely je shromažďujeme a jaké pro to máme právní základy?

  1.1 Když navštívíte naše webové stránky, aniž byste nás kontaktovali nebo se přihlásili, váš prohlížeč na náš server automaticky přenáší následující informace:
  • ​IP adresu vašeho počítače
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Webové stránky, které jste navštívili těsně předtím, než jste přešli na náš web
  • Požadovaná URL nebo soubor
  • Datum a čas vaší návštěvy
  • Objem přenesených dat
  • Informace o stavu, např. chybové zprávy
  Účelem tohoto zpracovávání údajů je:
  • Zaslání požadovaného obsahu vašemu prohlížeči. Při tomto procesu uchováváme vaši úplnou IP adresu pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí vámi požadovaného obsahu. 
  • Zaslání vaší IP adresy poskytovateli služeb pro mapování vaší veřejné IP adresy společně s informacemi týkajícími se společnosti a oboru (žádné osobní informace). Takovéto informace týkající se oboru ukládáme. V rámci tohoto procesu není vaše IP adresa nikdy uložena u našeho poskytovatele služeb nebo na našich serverech.
  • Ochraně před útoky a zabezpečení řádného fungování našich webových stránek. V tomto případě ukládáme údaje přechodně a s omezeným přístupem po dobu maximálně 180 dnů. Po 180 dnech nejsou údaje smazány pouze v případě, když se jedná o údaje tykající se přístupu pro další sledování útoků a chyb.

  Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve výše uvedených účelech zpracovávání.

  1.2 Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, obdržíme následující informace:​
  • Jméno a příjmení
  • Vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám poskytnete e-mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře. 
  • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete
  V okamžiku odeslání zprávy se také ukládají následující údaje:
  • Datum a čas vaší zprávy
  Účelem tohoto zpracovávání údajů je:
  • Zpracování vaší zprávy

  Jakékoli další osobní údaje zpracovávané během odeslání se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

  Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve výše uvedených účelech zpracovávání, především odpovídání na vaše požadavky a zajištění naší celkové komunikace a důkazů v případě jakýchkoli dotazů či sporů.

  1.3 Naše webové stránky nabízejí možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Když se uživatel k odebírání newsletteru zaregistruje, jsou nám ze vstupní obrazovky odeslány následující údaje:

  • IP adresa přístupového počítače
  • Jméno a příjmení
  • Vaše e-mailová adresa
  • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete​

  V okamžiku registrace se také ukládají následující údaje:
  • Datum a čas registrace
  Účelem tohoto zpracovávání údajů je:
  • Zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se přihlásili

  Jakékoli další osobní údaje zpracovávané během registrace se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

  Právním základem pro zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se přihlásili, je váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (a) GDPR. Nezapomeňte, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracovávání, které probíhalo před odvoláním vašeho souhlasu. 

  Dále máte právo vznést námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů za účely přímého marketingu (článek 21 odst. 2 GDPR).

  Pro registraci k odebírání našeho newsletteru používáme postup tzv. „dvojitého potvrzení“. Když se na našich stránkách přihlásíte k odběru newsletteru, na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli během registrace, obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. 

  Účelem tohoto zpracovávání údajů je:
  • zabránit užívání nesprávných či neoprávněných e-mailových adres v procesu registrace
  Právním základem pro zpracovávání vaší e-mailové adresy v procesu dvojitého potvrzení je článek 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Naše oprávněné zájmy mají svůj základ ve vaší registraci do adresáře pro odebírání newsletteru, což představuje relevantní a odpovídající vztah ve smyslu bodu odůvodnění 47 GDPR, jakož i ve skutečnosti, že poskytování informací o nových produktech a službách či aktivitách a událostech je běžnou obchodní praxí, kterou většina našich zákazníků očekává a oceňuje. 

  1.4 Na našich webových stránkách poskytujeme bezplatné informace ke stažení (např. „bílé knihy“, webináře, plánovací nástroje atd.). Než si takovéto bezplatné informace budete moci stáhnout, budou nám prostřednictvím vstupní obrazovky odeslány následující informace:

  • IP adresa uživatele
  • Datum a čas registrace
  • Jméno a příjmení
  • E-mail (jako uživatelské jméno)
  • PSČ
  • Země
  • Heslo
  • Skupina uživatelů (např. architekt)
  • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete

  V okamžiku registrace se také ukládají následující údaje:
  • Datum a čas stažení
  Účelem tohoto zpracovávání údajů je:

  • Poskytnout požadované informace
  • Oslovit vás s našimi nabídkami

  Jakékoli další osobní údaje zpracovávané během registrace se používají k zabránění zneužití vstupní obrazovky a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

  Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odst. 1 písm. (b) GDPR. Komerční užívání vašich osobních údajů je součástí výhod našeho vzájemného vztahu.​

  2. Jak na našich webových stránkách používáme soubory cookie?


  ​​
  ​​

  3. Komu vaše údaje předáváme?

  Vaše osobní údaje uvedené v oddílech 1.1 až 1.4 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii. Tito zpracovatelé údajů osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů a zpracovávání je prováděno naším jménem.

  Osobní údaje uvedené v oddílu 2.5 jsou předávány provozovateli HubSpot. Zpracovávání údajů sopečností HubSpot je založeno na standardních smluvních doložkách v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010.​

  4. Jak vaše osobní údaje chráníme?

  Přijímáme technická a organizační opatření, abychom zajistili patřičnou úroveň zabezpečení k ochraně vašich osobních údajů před náhodnými či protiprávními změnami, zničením, ztrátou nebo neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme, abychom udrželi krok s technologickým vývojem.

  5. Jaká máte práva?​

  Na základě GDPR máte určitá práva:

  Právo na přístup: Máte právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a určité další informace (např. co je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů).

  Právo na opravu: Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, máte právo na jejich opravu.

  Právo na výmaz: Na základě tzv. „práva být zapomenut“ můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsme povinni je nadále uchovávat. V případě práva na výmaz existují určité výjimky. Máme právo nadále vaše osobní údaje používat, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo pro stanovení, uplatnění či obranu našich právních nároků.

  Právo na omezení zpracovávání: Toto právo se týká omezení užívání nebo způsobu užívání vašich údajů. Pamatujte, že toto právo je v určitých případech omezeno. Když zpracováváme vaše osobní údaje, které jsme shromáždili s vaším souhlasem, můžete požadovat omezení zpracovávání pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracovávání protiprávní, ale nepřejete si vymazání vašich osobních údajů; (c) pokud jej vyžadujete z důvodu právního nároku; nebo (d) pokud údaje již nadále nepoužíváme za účely, pro které je uchováváme. Pokud je zpracovávání omezeno, vaše informace můžeme nadále uchovávat, ale nemůžeme je nadále využívat. Vedeme si seznamy lidí, kteří zažádali o omezení užívání svých osobních údajů, abychom zajistili, že omezení zpracovávání bude i nadále dodržováno.

  Právo na přenositelnost údajů: Odkazuje k vašemu právu požadovat, abychom vaše osobní údaje zkopírovali, přesunuli či přenesli, pokud je to technicky možné, ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely.

  Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku vůči našemu užívání vašich osobních údajů včetně případů, kdy je používáme z důvodu našich oprávněných zájmů, především v případě přímého marketingu.

  Právo odvolat souhlas: Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Jakékoli takovéto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracovávání učiněného na základě poskytnutí vašeho souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

  Tyto práva můžete uplatňovat bezplatně. Jste však povinni prokázat svou totožnost dvěma schválenými průkazy totožnosti. V souladu s naší zákonnou povinností vynaložíme přiměřené úsilí, abychom v rámci našeho systému evidence vaše osobní údaje poskytli, opravili či vymazali.

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás e-mailem nebo písemně. Budeme se vám snažit odpovědět do 30 dnů. Naše kontaktní údaje naleznete v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Pokud obdržíme formální písemnou stížnost, budeme příslušnou osobu kontaktovat, abychom mohli stížnost nadále řešit. V případě potřeby budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu údajů za účelem vyřešení jakýchkoli stížností, které nebudeme schopni vyřešit přímo.

  Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme jakoukoli vaši stížnost podanou v souvislosti s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete vaši stížnost postoupit příslušnému dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů (viz oddíl nahoře).

  6. Ochrana osobních údajů nezletilých

  Tato webová stránka je určena pro osoby starší 18 let. Nesnažíme se shromažďovat informace o osobách mladších 18 let.

  Osoby mladší 18 let by neměly na webových stránkách poskytovat ani zveřejňovat žádné informace. Pokud takováto osoba osobní informace prostřednictvím webových stránek poskytne, tyto informace vymažeme, jakmile zjistíme její věk, a nebudeme příslušné informace nadále nijak zpracovávat.​

  ​​