Zavřít

Přihlášení

Prosím, přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Přihlášení

Nepamatujete si své heslo?

Máte problémy s přihlášením?

Zvolte jazyk

This page is available in the following languages:

  Vyberte svou polohu

  Data and Protection
  https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=340https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=480https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=768https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=992https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1024https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1299https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1399https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1499https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1599https://assets.master-builders-solutions.com/en-global/header_alternative.jpg?width=1920

  ​Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Informace o ochraně osobních údajů na sociálních sítích u společnosti BASF Constructions Solutions

  Prohlášení o ochraně osobních údajů na sociálních sítích

   
  Společnost BASF si cení Vaší návštěvy našich webových stránek a Vašeho zájmu o naši společnost.
  Pro společnost BASF má otázka ochrany osobních údajů nejvyšší prioritu. Níže Vás chceme podrobně informovat o:

   

  • informacích, které společnost BASF shromažďuje během Vaší návštěvy našich webových stránek
  • účelech, ke kterým jsou tyto informace zpracovávány
  • právním základě, na kterém jsou osobní údaje zpracovávány
  • příjemcích, kterým jsou osobní údaje zasílány
  • délce uložení osobních údajů
  • Vašem případném závazku poskytnout nám osobní údaje

  Dále Vám chceme sdělit:

  • práva, která Vám náleží ve vztahu k prováděnému zpracovávání údajů
  • kdo platí za odpovědnou osobu v souvislosti s ochranou údajů a případné kontaktní údaje naší osoby zodpovědné za ochranu údajů

  1. Jaké informace shromažďuje společnost BASF během Vaší návštěvy našich webových stránek, k jakému účelu a na jakém právním základě?

  1.1   Pokud naše webové stránky navštívíte informativně (tedy nikoliv přes registraci nebo kontaktní formulář), shromažďují se automaticky na našem serveru tyto informace z Vašeho prohlížeče:

  • IP adresa Vašeho PC
  • informace o Vašem prohlížeči
  • název webové stránky, ze které jste se k nám dostali
  • název otevřené stránky s nabídkou (URL) nebo otevřeného souboru
  • datum a čas Vaší návštěvy
  • množství přenesených dat
  • stavové informace, např. chybová hlášení
  Účelem tohoto zpracování údajů je
  • poskytnutí požadovaných obsahů. Při tom ukládáme celou IP adresu jen po dobu, po kterou je to technicky nutné, abychom Vám ukázali požadovanou stránku. 
  • Přenos Vaší IP adresy poskytovateli služby, který nesrovnává Vaši veřejnou IP adresu s osobními informacemi o společnosti. Ukládáme tyto informace o společnosti. V tomto kroku zpracování Vaši IP adresu neukládáme ani my, ani náš poskytovatel služby.
  • Abychom se ochránili před útoky a zajistili řádný provoz našich webových stránek. Při tom dočasně ukládáme uvedené údaje na maximálně 180 dní a chráníme k nim přístup. Po maximálně 180 dnech však nejsou mazány údaje o přístupu, které jsou nezbytné k dalšímu sledování útoků a zásahů.
  Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem se zakládá na výše uvedených účelech zpracování údajů.

  1.2   Pokud s námi navážete kontakt přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, získáme tyto informace:

  • jméno a příjmení
  • Vaši e-mailovou adresu a další informace, které nám zasíláte e-mailem, popř. přes pole kontaktního formuláře (zprávu)
  • další dobrovolné údaje
  V okamžiku odeslání zprávy se navíc ukládají tyto údaje:
  • datum a čas kontaktování
  Účelem tohoto zpracování údajů je
  • výhradně vyřízení kontaktování.
  Další osobní údaje zpracovávané během odesílání slouží k prevenci zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.
  Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem se zakládá na výše uvedených účelech zpracování údajů.

  1.3   Na našich webových stránkách existuje možnost přihlásit se k odběru bezplatného zpravodaje. Při přihlášení se k odběru zpravodaje získáváme tyto údaje z obrazovky zadání:

  • IP adresu PC, které se přihlašuje
  • jméno a příjmení
  • Vaši e-mailovou adresu
  • další dobrovolné údaje

  V okamžiku přihlášení se navíc ukládají tyto údaje:
  • datum a čas přihlášení
  Účelem tohoto zpracování údajů je
  • výhradně zasílání odebíraného zpravodaje

  Další osobní údaje zpracovávané během přihlášení slouží k prevenci zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

  K přihlášení se k odběru našeho zpravodaje používáme tzv. metodu Double-Opt-In. Jakmile se na našich webových stránkách přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, obdržíte na e-mailovou adresu zadanou při přihlašování e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení přihlášení. Tím chceme zabránit tomu, aby docházelo k přihlašování pomocí cizích e-mailových adres.

  Právním základem zpracování těchto údajů a zasílání odebíraného zpravodaje je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem vyplývá z Vašeho přihlášení k odběru zpravodaje, což představuje směrodatný a odpovídající vztah ve smyslu zdůvodnění 47 k nařízení GDPR, a dále ze skutečnosti, že informace o nových produktech nebo službách i akcích jsou v daném oboru obvyklé a převážná část našich klientů je očekává a cení si jich.

  1.4  Na našich webových stránkách Vám nabízíme ke stažení bezplatné informace (např. whitepaper, webináře, plánovací nástroje apod.). Před zahájením stanování těchto bezplatných informací získáváme přes zadávací obrazovku tyto informace:

  • IP adresu uživatele
  • datum a čas registrace
  • jméno a příjmení
  • e-mail (jako uživatelské heslo)
  • PSČ
  • stát
  • heslo
  • uživatelskou skupinu, např. Architekt
  • další dobrovolné údaje

  V případě účasti na webináři (živě vysílané online prezentace) zpracováváme rovněž Vaše telefonní číslo. To za účelem ověření Vaší identity a získání zpětné vazby stran spokojenosti s obsahem zpracování přednášky.

  V okamžiku přihlášení se navíc ukládají tyto údaje:

  • datum a čas stažení
  Účelem tohoto zpracování údajů je

   

  • poskytnutí požadovaných informací a
  • komerční oslovení
  Další osobní údaje zpracovávané během přihlášení slouží k prevenci zneužití zadávací obrazovky a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

  Právním základem zpracování a používání těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Komerční použití Vašich osobních údajů je součástí prací v rámci našeho vzájemného vztahu.
  Se zpracováním Vašich údajů za účelem přímé reklamy máte právo kdykoliv zaslat svůj nesouhlas (čl. 21 (2) nařízení GDPR).

  2.  Používáme na našich webových stránkách soubory cookie?

   

  Při Vaší návštěvě našich webových stránek Vás v našem banneru o souborech cookie upozorňujeme na jejich používání. Využitím našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že používáme soubory cookie. Níže Vás chceme informovat o tom, jaké soubory cookie používáme a jak můžete zabránit jejich uložení. U souborů cookie se jedná o textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči, popř. je uloží internetový prohlížeč sám ve Vašem PC systému. Když otevřete naše webové stránky, může se do Vašeho operačního systému uložit soubor cookie.

  2.1 Pro plynulé fungování a určité služby našich webových stránek jsou nezbytné tyto soubory cookie:

  Cookie

  Účel

  Smazání

   

  MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

  Soubor cookie je obsazen pouze hodnotou „true“ a takto uložen, pokud uživatel klikl v souvislosti s upozorněním na soubory cookie na „OK“. Jinak soubor cookie nevznikne.

  1 rok po navštívení našich webových stránek

  MBS Country Language Selector BASF Country
  Language name

  Soubor cookie se uloží a obsadí hodnotou „true“ jen v případě, kdy uživatel provede volbu v části o státu a jazyku, a pokud je aktivní jeho automatické zobrazení. Jinak soubor cookie nevznikne.

  1 rok po navštívení našich webových stránek

  Anti Xsrf Token

  Tento soubor cookie a jeho hodnota se generují nově při každé relaci. Zajišťuje, aby stejný prohlížeč nezasílal požadavky, čímž se zabrání manipulaci. Podrobnosti naleznete na adrese https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  ASP.NET SessionId

  Jednorázová relace prohlížeče. Aktuálně je nutná jen pro CAPTCHA.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  File_Download

  Obsadí se jen v případě, kdy se provádí stahování dokumentu ve stejném poli (přes skrytý iFrame).

  Aktuální dotaz, poté ihned validováno

  FedAuth

  Zajistí ohlášený přístup poté, co se uživatel úspěšně přihlásil.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  [UserName]_userProject

  Uloží konfiguraci aktuálně sestaveného projektu, aby jej bylo později možné odeslat na server; kromě toho zůstává projekt uchován, aby se na webových stránkách neztratil pro nově příchozí uživatele.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  [UserName]_tempData

  Uloží dočasné informace o stavu uživatele/účtu pro příslušný proces uživatelského rozhraní: Zpravodaj, uživatel blokovaný, návrh pro administrátora.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  Idsrvauth
  Idssrvauth

  Zajistí, aby úspěšně přihlášený uživatel měl přihlášený přístup.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte svoji paměť cache. Pokud bude vybráno „zůstat přihlášen“: 1 rok po navštívení našich webových stránek

  ​IdSrvUserLang

  Uloží aktuálně vybraný jazyk, aby se tento jazyk opět zobrazil při další návštěvě.

  1 rok po navštívení našich webových stránek

  ​wsfedsignout

  Uloží v externí aplikaci zpětné URL po úspěšném přihlášení/odhlášení během stejné relace.

  Smaže se, jakmile vyprázdníte paměť svého prohlížeče nebo paměť cache.

  2.2  Pomocí následujících souborů cookie měříme používání našich webových stránek:

  Cookie

  Účel

  Smazání

  ​atidvisitor

  ​Tento soubor cookie analytického nástroje AT Internet umožňuje sledování webových stránek, se kterými se návštěvník setkal, a uložení identifikovaných informací o návštěvnících. Pokud je soubor cookie smazán, započítá se nový návštěvník mezi všechny návštěvníky, kteří se vracejí na web, protože chybí identifikované informace o návštěvníkovi.

  Bude smazáno 6 měsíce po vaší návštěvě
  (je možné upravit)

  ​atreman

  ​Prostřednictvím tohoto nástroje AT Internet cookie se ukládá předchozí připsaná kampaň. Pokud je soubor cookie smazán, předchozí přiřazení kampaní již není možné. 

  ​Bude smazáno 30 dnů po vaší návštěvě
  (je možné upravit)

  ​atredir

  ​Tento soubor cookie umožňuje nástroji AT Internet uchovávat informace, které jsou přenášeny během přesměrování JavaScriptu, aby se změřil zdroj návštěvnosti. Pokud je soubor cookie smazán, ztratí se informace, které byly přeneseny během přesměrování.

  ​Ve výchozím nastavení bude uloženo po dobu 30 sekund (je možné upravit)

  ​atsession

  ​Tento soubor cookie shromažďuje seznam nových kampaní, které jsou započítány během návštěvy, aby se předešlo několika měřením stejné kampaně. Pokud je soubor cookie smazán, mohou být znovu započítány kampaně, s nimiž se během návštěvy setkáte.

  ​Bude smazáno 30 minut po vaší návštěvě
  (je možné upravit)

  ​atuserid

  ​Prostřednictvím tohoto souboru cookie od AT Internet je uloženo ID návštěvníka pro soubory cookie první strany. Pokud je tento soubor cookie smazán, není k dispozici žádné jedinečné ID návštěvníka pro soubory cookie první strany.

  ​Bude smazáno 13 měsíců po vaší návštěvě
  (je možné upravit)

  ​idrxvr

  ​Tento soubor cookie třetích stran nástroje AT Internet umožňuje shromažďovat hlavní ID návštěvníka, prostřednictvím kterého je povoleno zpracování jedinečných návštěvníků napříč doménami. Soubor cookie představuje technickou hodnotu, která je spojena s identifikovanou správou návštěvníků. Pokud je smazán, může dojít ke změnám v určení návštěvy / návštěvníka.

  ​Bude smazáno 13 měsíců po vaší návštěvě 

  ​tmst

  ​Soubor cookie třetí strany - Timestamp - označuje datum umístění souboru cookie hlavního návštěvníka. Pokud je smazán, může dojít ke změnám v určení návštěvy / návštěvníka.

  ​Bude smazáno 6 měsíce po vaší návštěvě

  Id

  Používáme soubor DoubleClick cookie k záznamu údajů o interakci uživatelů se zobrazením a jinými funkcemi zobrazovací služby v souvislosti s našimi webovými stránkami.

  2 roky po navštívení našich webových stránek

  utag_main

  Knihovna Tealium Tag Management vytvoří a spravuje jednotlivé soubory cookie s názvem utag_main. V rámci tohoto souboru cookie existuje více integrovaných hodnot, které sledují anonymní relaci návštěvy. Jako jednoznačné označení relace a časové razítko Unix/Epoch v milisekundách.   

  1 rok po navštívení našich webových stránek

  D41ID

  Používáme soubory cookie Dun a Bradstreet k získávání anonymních informací o firmách, které navštěvují naše webové stránky.

  1 rok po navštívení našich webových stránek

  Údaje získané tímto způsobem jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto tyto údaje nelze přiřadit k Vaší osobě.
  Uložení souborů cookie můžete zabránit nastavením prohlížeče.

  2.3   Navíc jsme do našich webových stránek integrovali Hub Spot. Při tom se jedná o tzv. „customer relationship cookies“. Hub Spot používá tzv. „web beacons“ (pixelové tagy) a soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem PC.

  Provozní společností je firma HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Prohlášení společnosti HubSpot o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: 

  Když se na našich webových stránkách

  • přihlásíte k odběru našeho zpravodaje
  • využijete sekci pro stahování nebo 
  • vyplníte náš webový formulář

  shromažďuje společnost HubSpot následující údaje spolu s údaji, které jste zadali, formou níže uvedených souborů cookie a zobrazuje je takto:

  Cookie

  Účel

  Smazání

  __hstc

  Hlavní soubor cookie ke sledování návštěvy. Obsahuje doménu, utk (viz níže), počáteční časové razítko (poslední návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (tato návštěva) a inkrementy relace pro každou následnou relaci.

  2 roky po navštívení našich webových stránek

   hubspotutk

  Tyto soubory cookie se používají ke sledování identity uživatele. Tento soubor cookie se používá při předávání formuláře společnosti HubSpot a duplikování kontaktů.

  10 let po navštívení našich webových stránek

   __hssc

  Tento soubor cookie ukládá relaci. Používá se ke zjištění, zda se má zvýšit číslo relace a časové razítko v __hstc cookie. Obsahuje doménu viewCount (zvýší každý pageView v jedné relaci) a počáteční časové razítko relace.

  30 minut po navštívení našich webových stránek

  ​__hssrc

  Když společnost HubSpot změní cookie relace, nastaví se také tento soubor cookie. Nastavíme jej na 1 a používáme jej ke zjištění, zda uživatel restartoval svůj prohlížeč. Pokud tento soubor cookie neexistuje při správě souborů cookie, vycházíme z toho, že se jedná o novou relaci.

  Smaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

  ​__hs_opt_out

  Tento soubor cookie používá směrnice o ochraně údajů Opt-in k připomenutí toho, že od uživatele nemáme požadovat nový souhlas s používáním souborů cookie. Tento soubor cookie se používá v případě, že chcete dát uživateli možnost soubory cookie odmítnout.

  2 roky po navštívení našich webových stránek

  ​__hs_do_not_track

  Tímto souborem cookie lze zabránit tomu, aby kód pro sledování odesílal informace společnosti HubSpot. Použití tohoto soubor cookie se odlišuje od deaktivace souborů cookie, a lze tak nadále odesílat anonymizované informace společnosti HubSpot.

  2 roky po navštívení našich webových stránek

  ​__hs_testcookie

  ​Tento soubor cookie se používá k testování, zda návštěva aktivovala podporu souborů cookie.

  Smaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

  ​hsPagesViewedThisSession

  Tento soubor cookie se používá ke sledování otevření stránky v jedné relaci.

  Smaže se, jakmile zavřete svůj prohlížeč

  Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem vyplývá z Vašeho přihlášení k odběru zpravodaje, kontaktování nás, popř. stažení našich informací, což představuje směrodatný a odpovídající vztah ve smyslu zdůvodnění 47 k nařízení GDPR, a dále ze skutečnosti, že informace o nových produktech nebo službách i akcích jsou v daném oboru obvyklé a převážná část našich klientů je očekává a cení si jich.

  Uložení těchto souborů cookie můžete zabránit nastavením prohlížeče.


  3. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

  Osobní údaje uvedené pod body 1.1 až 1.4 předáváme smluvním zpracovatelům se sídlem v EU. Jejich místní zpracování probíhá na základě našeho pověření a našich pokynů.
  Údaje uvedené pod bodem 2.3 se předávají provozovateli, společnosti HubSpot. Společnost HubSpot Inc. je autorizována v souladu s EU-US Privacy Shield a zavázala se k dodržování požadavků nařízení GDPR.

  4. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

  Společnost BASF uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření se neustále přepracovávají na základě technologického vývoje.

  5. Jaká máte práva?

  Na základě nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva:


  Právo na informace: Právo na informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a o určitých dalších informacích (např. informacích podaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů)

  Právo na oznámení: Pokud jsou Vaše osobní informace nesprávné nebo nekompletní, máte právo na oznámení.

  Právo na smazání: Na základě tzv. „Práva na zapomenutí“ můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, ovšem s výjimkou případu, kdy je jejich uchování povinné. Právo na smazání není žádným výjimečným právem. Máme právo na další zpracování Vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování nezbytné k dodržení zákonných závazků z naší strany nebo k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků. 

  Právo na omezení zpracování: Toto právo zahrnuje omezení užívání nebo způsobu užívání. Toto právo je omezeno na určité případy a platí zejména tehdy, když:
  (a) jsou údaje nesprávné;
  (b) zpracování není právoplatné a odmítnete jejich smazání;
  (c) údaje již nepotřebujeme, avšak Vy údaje potřebujete k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků.
  Pokud je zpracování omezeno, můžeme údaje dále ukládat, ale nesmíme je používat. Abychom dokázali omezení zajistit, máme seznam osob, které uplatnily právo na omezení zpracování.


  Právo na přenositelnost dat: Součástí tohoto práva je – pokud je to technicky možné – předání údajů ve strukturovaném, běžném a pro stroj čitelném formátu pro Vaše vlastní účely.

  Právo na námitku: Máte právo podat proti zpracování Vašich osobních údajů námitku, pokud jsou tyto údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů, zejména v případě přímé reklamy.

  Právo na informace: Máte právo být informován(a) jasným a srozumitelným jazykem o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje; a

  Právo na odvolání Vašeho souhlasu: Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání se nijak nedotýká právoplatnosti již provedeného zpracování do okamžiku odvolání souhlasu.

  Výkon těchto práv je pro Vás bezplatný. Musíte však doložit svoji identitu dvěma faktory. V souladu s našimi zákonnými povinnostmi vynaložíme přiměřené úsilí k přenosu, oznámení nebo smazání Vašich osobních údajů v našich systémech souborů.

  Pokud chcete uplatnit svá práva, podat stížnost nebo vznést jiný dotaz, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo nám napište. Pokusíme se Vám odpovědět během 30 dnů. Kontaktní údaje naleznete pod bodem 7.

  Pokud obdržíme stížnost, budeme za účelem jejího vyřízení kontaktovat osobu, která stížnost podala. Pokud nebudeme moci stížnost vyřídit hned, budeme podle potřeby spolupracovat s úřady, zejména úřady pro ochranu údajů.

  Pokud nebudete s vyřízením stížnosti ohledně Vašich osobních údajů spokojeni, můžete svoji stížnost směřovat na příslušné úřady pro ochranu údajů.

  6. Jak si můžete stěžovat?

  Máte možnost obrátit se se svou stížností na osobu zodpovědnou za ochranu údajů uvedenou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kontaktní údaje naleznete níže) nebo na dozorčí úřad, zejména v členském státě místa svého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení práva. Rovněž můžete kontaktovat:

  zemskou zodpovědnou osobu pověřenou ochranou údajů a informační svobodou Porýní-Falcka.
  Hintere Bleiche 34
  55116 Mainz
  https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
  E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de


  7.  Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů a kdo je naší osobou pověřenou ochranou osobních údajů?

  7.1   Česko

  Osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů naleznete zde.

  Správcem ve významu práva o ochraně údajů je:

  BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
  K Májovu 1244, 537 01 CHRUDIM
  Tel. + 420-469 607 111

  Náš pověřenec ochrany údajů je:
  Alexandra Haug
  Pověřenec ochrany údajů společnosti BASF
  67056 Ludwigshafen
  +49 (0) 621 60-0

  Kontaktní osoba v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů:

  Náš koordinátor ochrany údajů je:
  Vít Šustr
  Koordinátor ochrany údajů BASF Stavební hmoty Česká republika s. r.o.
  Sokolovská 668/136d
  18600 Praha 8
  +420 235 000 132
  data-protection.cz@basf.com

  Ke kontaktování naší osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů, pana Vít Šustr, použijte prosím adresu výše uvedené kontaktní osoby. Naši osobu zodpovědnou za ochranu údajů můžete také kontaktovat e-mailem na adrese data-protection.cz@basf.com.

  7.2   Slovensko

  Osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů naleznete zde.

  Kontaktní osoba v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů:

  BASF Slovensko spol. s r.o.
  Divízia Stavebné hmoty
  Na stanicu 937/26B
  010 09 Žilina
  Tel: +421 41 7631 483

  Ke kontaktování naší osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů, pana Vít Šustr, použijte prosím adresu výše uvedené kontaktní osoby. Naši osobu zodpovědnou za ochranu údajů můžete také kontaktovat e-mailem na adrese data-protection.cz@basf.com

  8. Ochrana osobních údajů u osob mladších 18 let

  Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby, kterým je minimálně 18 let. Nechceme shromažďovat žádné osobní údaje o osobách mladších 18 let.

  Osoby, které nedovršily 18 let věku, by tedy na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím neměly uvádět žádné osobní údaje. Pokud tato osoba osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek uvede, smažeme tyto údaje a nebude je dále zpracovávat, jakmile se o nezletilosti dozvíme.​